การอนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

โพสต์23 ต.ค. 2561 21:42โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
23 ต.ค. 2561 21:42
Comments