การสำรวจสถานการณ์รูปแบบการใช้สารเสพติดแบบสลับตัวยาและผสมผสาน

โพสต์24 ธ.ค. 2560 23:23โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงสำรวจสถานการณ์/รูปแบบการใช้ยาเสพติดแบบสลับตัวยาและผสมผสาน เนื่องจาก ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสนอปัญหาการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด เช่น ใช้ยาแพ้กับน้ำต้มพืชกระท่อม  ใช้ยาแก้ปวดทรามาดอลร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยให้สำรวจทาง Google Form เว็บไซค์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  goo.gl/crwxUS

                   ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงให้โรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลสถานการณ์/รูปแบบการใช้ยาเสพติดแบบสลับตัวยาและผสมผสาน ทาง Google Form โดยใช้เว็บไซต์  goo.gl/crwxUS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ĉ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
24 ธ.ค. 2560 23:23
Comments