การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561

โพสต์11 มี.ค. 2561 21:29โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
โรงเรียนต้องดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตามแบบฟอร์ม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 / โดยให้ดำเนินการตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หากสงสัยประการใดให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.สุทธาสินี  บุญธรรม และ นายปริญญา  ดาระสุวรรณ์ โทร.02-5809354 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ suttasinee.bow@gmail.com และ smokefreeschool2017@gmail.com 
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
11 มี.ค. 2561 21:29
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:53
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:53
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:54
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:54
ć
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:55
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:55
ć
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:55
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:53
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:53
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:53
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:55
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:54
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:54
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:53
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
11 มี.ค. 2561 21:43
ĉ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:50
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:56
ć
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
12 มี.ค. 2561 00:56
Comments