......................................................................................................................................................................................................

   สมัครเมลราชการObecmail.go.th เพื่อใช้โปรแกรม e-gpวิธีสมัคร ,  วิธีใช้mail , วีธีใช้โปรแกรม e-gp

  แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
  รายการรับเงินบริจาค ตามโครงการทำบุญวันเกิด กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ ๒

 คู่มือการโพสข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
QRCord บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษา และพัฒนาวิชาการ(MOU)

 บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

  

https://drive.google.com/file/d/1IFUBNayy9zr8JXBvzbvfxcZFMnLLFsxA/view

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 326 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 67 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มนิเทศฯ

 • อบรมครูวิชาการ ครูวิชาการโหลดสื่อเมจิกบล็อกได้แล้วค่ะAttachments:FileDescriptionFile sizeCreated  ~.docx 3693 kB2017-05-01 11:41 .~.pdf 1118 kB2017-03-26 08 ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2560 19:48 โดย Sanit Toamnat
 • สื่ออบรมปฐมวัย ครูปฐมวัย สามารถดาวน์โหลดสื่อที่ใช้อบรม "พ่อ แม่ ผู้ปกครอง" ตามไฟล์แนบได้แล้วค่ะAttachments:FileDescriptionFile sizeCreated .~.pdf 1198 kB2017-03-26 ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2560 19:47 โดย Sanit Toamnat
 • โครงสร้างข้อสอบ O-Net NT 2559 โครงสร้างข้อสอบ O-Net  NT 59  https://drive.google.com/drive/folders/0B4DdvdTHoGfFV25Nb2NwbjVuSzQ?usp=sharing
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 19:11 โดย Sanit Toamnat
 • คู่มือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย คู่มือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยdownload
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 19:10 โดย Sanit Toamnat
 • คู่มือการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย Attachments:FileDescriptionFile sizeCreated ~~.docx 1399 kB2016-07-25 18:35 
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 19:09 โดย Sanit Toamnat
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 59 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »