สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
333 หมู่ 4 บ้านโนนทรายคำ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110   
โทร. 0-4486-1930 ถึง 2  โทรสาร.0-4486-1303
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum2.go.th
https://www.facebook.com/cyp2.obec/

ติดต่อ


สพป.ชัยภูมิ ๒

Comments