สีประจำโรงเรียน  เทา -แดง

.       สีเทา  หมายถึง  ปราชญ์หรือบัณฑิต  ผู้แสวงหาความรู้ความดีงาม         
.       สีแดง หมายถึง  ความเข้มแข็งและความสามัคคี                                                        


ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

Ć
chaiwit_midi.mp3
(3118k)
krucom99- วิทูลย์,
21 พ.ย. 2558 20:31
ċ
chaiwit_midi.wma
(2095k)
krucom99- วิทูลย์,
21 พ.ย. 2558 19:42
Ć
chaiwit_song.mp3
(3092k)
krucom99- วิทูลย์,
21 พ.ย. 2558 20:30
ċ
chaiwit_song.wma
(2077k)
krucom99- วิทูลย์,
21 พ.ย. 2558 19:41