แผนที่โรงเรียน


โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 608 หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ 036-689991 ต่อ 102 (ติดต่อเจ้าหน้าที่) วันหยุดราชการ ต่อ 107 โทรสาร 036-689992  E-Mail : school@chaiwit.ac.th

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาComments