รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 & ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
>> ตรวจสอบห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560    
     (โดยให้เลือกที่เมนู รายชื่อนักเรียนใหม่ แล้วคลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อเลือกตรวจสอบห้องเรียน)

ประกาศโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัว ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
>> นักเรียนในเขตพื้นที่บริการสอบคัดเลือก
>> นักเรียนทั่วไปใช้คะแนนทดสอบ

ประกาศโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัว ในวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

>> นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
>> นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
>> นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ศิลปะ
>> นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
>> นักเรียนจบจากโรงเรียนเดิมแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
>> นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
>> นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
>> นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ศิลปะ
>> นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
>> นักเรียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
>> นักเรียนสอบคัดเลือก โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
>> รายชื่อนักเรียนสำรอง ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ เข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ เข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560


ประกาศโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2560
    กำหนดการรับสมัคร
    รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
    สอบคัดเลือก  ม.1 วันที่ 1 เมษายน 2560
                        ม.4 วันที่ 2 เมษายน 2560
    ประกาศผลและรายงานตัว  ม.1 วันที่ 5 เมษายน 2560
                                           ม.4 วันที่ 6 เมษายน 2560
    มอบตัว  ม.1 วันที่ 19 เมษายน 2560
                 ม.4 วันที่ 20 เมษายน 2560

    กำหนดการรับสมัคร
    รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศผล  วันที่ 6 มีนาคม 2560
    สอบคัดห้อง  วันที่ 2 เมษายน 2560
    รายงานตัว  วันที่ 6 เมษายน 2560
    มอบตัว  วันที่ 20 เมษายน 2560
   
>>> บันทึกและพิมพ์ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโรงเรียนเดิม ได้ที่นี่
           (จบจาก ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา)

    กำหนดการรับสมัค
    รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
    สอบคัดเลือก  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศผล  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
    รายงานตัว  วันที่ 6 เมษายน 2560
    มอบตัว  วันที่ 20 เมษายน 2560
    - ดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยนรายวิชา (เอกสารหมายเลข 2)
    >>> บันทึกและพิมพ์ใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษได้ที่นี่

    กำหนดการรับสมัค
    รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
    สอบคัดเลือก  วันที่ 1 เมษายน 2560
    ประกาศผล  วันที่ 5 เมษายน 2560
    รายงานตัว  วันที่ 5 เมษายน 2560
    มอบตัว  วันที่ 19 เมษายน 2560

5. ประกาศโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา(เพิ่มเติม) เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
อ่านรายละเอียดอ่านด้านล่าง
ą
krucom99,
27 มี.ค. 2560 20:03
ą
krucom99,
27 มี.ค. 2560 20:04
Comments