รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 & ม.4 ปีการศึกษา 2560

    กำหนดการรับสมัคร
    รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
    สอบคัดเลือก  ม.1 วันที่ 1 เมษายน 2560
                        ม.4 วันที่ 2 เมษายน 2560
    ประกาศผลและรายงานตัว  ม.1 วันที่ 5 เมษายน 2560
                                           ม.4 วันที่ 6 เมษายน 2560
    มอบตัว  ม.1 วันที่ 19 เมษายน 2560
                 ม.4 วันที่ 20 เมษายน 2560

    กำหนดการรับสมัคร
    รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศผล  วันที่ 6 มีนาคม 2560
    สอบคัดห้อง  วันที่ 2 เมษายน 2560
    รายงานตัว  วันที่ 6 เมษายน 2560
    มอบตัว  วันที่ 20 เมษายน 2560
   
>>> บันทึกและพิมพ์ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโรงเรียนเดิม ได้ที่นี่
           (จบจาก ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา)

    กำหนดการรับสมัค
    รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
    สอบคัดเลือก  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
    ประกาศผล  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
    รายงานตัว  วันที่ 6 เมษายน 2560
    มอบตัว  วันที่ 20 เมษายน 2560
    - ดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยนรายวิชา (เอกสารหมายเลข 2)
    >>> บันทึกและพิมพ์ใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษได้ที่นี่

    กำหนดการรับสมัค
    รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
    สอบคัดเลือก  วันที่ 1 เมษายน 2560
    ประกาศผล  วันที่ 5 เมษายน 2560
    รายงานตัว  วันที่ 5 เมษายน 2560
    มอบตัว  วันที่ 19 เมษายน 2560

5. ประกาศโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา(เพิ่มเติม) เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
อ่านรายละเอียดอ่านด้านล่าง
ą
krucom99,
27 มี.ค. 2560 20:03
ą
krucom99,
27 มี.ค. 2560 20:04
Comments