*** ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 1 ได้ที่นี่  ม.1 - ม.2 - ม.3 - ม.4 - ม.5 - ม.6


     ตรวจสอบผลการเรียน พิมพ์สำเนาเอกสาร ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
     - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
     - แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคล (ปพ.6)
     - สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
     - แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว

>> ดูผลการเรียนนักเรียนและพิมพ์เอกสารทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
     (อัพเดท 17/09/2564 เวลา 22.00 น.)แบบสรุปโครงการ ปี 63 คลิก  ดาวน์โหลด

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลังภาพจากงานโสตทัศนูปกรณ์

https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/cw/home/DSC_0326.JPG

อัลบั้มล่าสุด ทำบุญวันขึ้นปีใหม่2562 ปฏิทินโรงเรียนชัยบดาลวิทยา

https://www.google.com/intl/th/edu/      https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
Admin : computer@chaiwit.ac.th