รายงานการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 & 4 (Freshy65) ปีการศึกษา 2565


ประเภทห้องเรียนพิเศษ
      รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

     - บันทึกและพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://admission.chaiwit.ac.th/web/freshy/
     - นำใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์ พร้อมหลักฐานการสมัครมายื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมอาคาร 6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
   ในระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
>>> บันทึกและพิมพ์ใบสมัคร ห้องเรียนพิเศษ ได้ที่นี่

ประเภทห้องเรียนทั่วไป
      รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
     เปิดให้บันทึกใบสมัครได้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
     รายละเอียดและวิธีการการรับสมัครรอแจ้งภายหลัง...

Comments