สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา   ขอเชิญร่วมงานประเพณีราตรีเทา-แดง ครบรอบ 50 ปี ในวันเสาร์ ที่ 24 พ.ย. 2561 เวลา 18.00 น. (แต่งกายรำวงย้อนยุค) ติดต่อสอบถามได้ที่ 081-685-2039 และ 036-689991


ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 22 ธันวาคม 2560

เวลา 13.42 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดิษฐานที่ป้ายอาคาร 

จากนั้น ทอดพระเนตรหลักฐานทางประวัติศาสตร์การตั้งชุมชนชายบ่าด้านในอดีต ปัจจุบันคืออำเภอชัยบาดาล มีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ เช่น สร้อย กำไล ลูกปัดโบราณที่ทำจากหิน เปลือกหอย โลหะ และสำริด โดยเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2530 เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจเข้ามาศึกษา พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียน อาทิ การทอเสื่อกก เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้กับเสื่อกกของบ้านท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล โดยนำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น แจกัน ชุดรองจาน และปกสมุด, การตัดเย็บเครื่องหนัง เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน อาทิ กระเป๋าและพวงกุญแจ รวมถึงผลงานทางวิชาการ ซึ่งโรงเรียนชัยบาดาล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตอยู่อันดับที่ 3 ของจังหวัด ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 4 ครั้ง รางวัลระดับเพชรโครงการโรงเรียนแห่งความสุข และรางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
- รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารสำหรับ นทศ อ่านรายละเอียด  24/05/2561
จ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแบบ 216ก อ่านรายละเอียด   แบบ ปร.4   ราคากลาง  update 4/12/2561

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลังภาพจากงานโสตทัศนูปกรณ์
ปฏิทินโรงเรียนชัยบดาลวิทยา


สำหรับครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา


https://www.google.com/intl/th/edu/      https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
Admin : computer@chaiwit.ac.th