ขอความร่วมมือนักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียนทำแบบสำรวจความพร้อมในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามลิงค์ต่อไปนี้
https://forms.gle/2rkc9wAtNpv2hsdF8


>> คู่มือการบันทึกและพิมพ์ใบสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
>>
บันทึก&พิมพ์ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


     ดูผลการเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2562

>> ดูผลการเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 ปพ.1 & ปพ.6
(อัพเดท 02/04/2563 เวลา 22.00 น.

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
     งานสารบรรณฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล ได้จัดทำรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอาคารหลวงพ่อคูณฯ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และได้นำส่งไปทาง www.chaiwit.ac.th เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณารับรองรายงานการประชุมทาง www.chaiwit.ac.th ภายในวันที่ ุ30 มีนาคม 2563
>>>อ่านรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563


Download เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะในการเปิดบ้านวิชาการ"Chaibadanwittiya Open House"


ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลังภาพจากงานโสตทัศนูปกรณ์

https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/cw/home/DSC_0326.JPG

อัลบั้มล่าสุด ทำบุญวันขึ้นปีใหม่2562 ปฏิทินโรงเรียนชัยบดาลวิทยา


สำหรับครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
เอกสารบ้านประสานโรงเรียน -วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562


https://www.google.com/intl/th/edu/      https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
Admin : computer@chaiwit.ac.th