ประกาศโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
     - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
        สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก >> รายงานการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 & 4 ปีการศึกษา 2563 >>
        โดยเลือกเมนู รายชื่อคัดเลือกได้ ม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่มีสิทธิ์มอบตัว แยกตามห้องเรียน

     - รายงานตัวและมอบตัว ในระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดแจ้งให้ทราบภายหลัง)

     ประกาศโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
     - แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องพิเศษ)
     - แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(นิติรัฐ)
     - แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
     - แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
     - แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
     - แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ศิลปศาสตร์
     - แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
     >> แนวปฏิบัติในการเข้าสอบในวันที่ 7 มิถุนายน 2563

     - ประกาศผลสอบ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (ประกาศทางเว็บไซต์)
     - รายงานตัวและมอบตัว ในระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดแจ้งให้ทราบภายหลัง)
        (นักเรียนที่ได้โควต้า ม.3 โรงเรียนเรียนเดิม รายงานตัวและมอบตัวในวันเดียวกัน)
>>>1.รายงานการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
>>>2.เข้าระบบเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าสอบได้ที่นี่

     ดูผลการเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2562

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
     งานสารบรรณฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล ได้จัดทำรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอาคารหลวงพ่อคูณฯ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และได้นำส่งไปทาง www.chaiwit.ac.th เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณารับรองรายงานการประชุมทาง www.chaiwit.ac.th ภายในวันที่ ุ30 มีนาคม 2563
>>>อ่านรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
Download เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะในการเปิดบ้านวิชาการ"Chaibadanwittiya Open House"


ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลังภาพจากงานโสตทัศนูปกรณ์

https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/cw/home/DSC_0326.JPG

อัลบั้มล่าสุด ทำบุญวันขึ้นปีใหม่2562 ปฏิทินโรงเรียนชัยบดาลวิทยา


สำหรับครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
เอกสารบ้านประสานโรงเรียน -วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562


https://www.google.com/intl/th/edu/      https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
Admin : computer@chaiwit.ac.th