สามารถดูผลการเรียนแบบรายภาคทุกภาคเรียนและแบบ ปพ.1

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง  CHAIBADANWITTA  MINIMARATHON  2020

1. โครงการ  CHAIBADANWITTA  MINIMARATHON  2020
2. T-shirt
3. เหรียญ-รางวัล

>> ประกาศรับสมัครผู้ประกอบอาหารจัดเลี้ยงงานประเพณีราตรีเทาแดง  ประจำปี2562
อ่านรายระเอียด คลิกที่ภาพ


 ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 22 ธันวาคม 2560

เวลา 13.42 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดิษฐานที่ป้ายอาคาร 

จากนั้น ทอดพระเนตรหลักฐานทางประวัติศาสตร์การตั้งชุมชนชายบ่าด้านในอดีต ปัจจุบันคืออำเภอชัยบาดาล มีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ เช่น สร้อย กำไล ลูกปัดโบราณที่ทำจากหิน เปลือกหอย โลหะ และสำริด โดยเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2530 เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจเข้ามาศึกษา พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียน อาทิ การทอเสื่อกก เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้กับเสื่อกกของบ้านท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล โดยนำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น แจกัน ชุดรองจาน และปกสมุด, การตัดเย็บเครื่องหนัง เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน อาทิ กระเป๋าและพวงกุญแจ รวมถึงผลงานทางวิชาการ ซึ่งโรงเรียนชัยบาดาล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตอยู่อันดับที่ 3 ของจังหวัด ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 4 ครั้ง รางวัลระดับเพชรโครงการโรงเรียนแห่งความสุข และรางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
==>

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลังภาพจากงานโสตทัศนูปกรณ์

https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/cw/home/DSC_0326.JPG

อัลบั้มล่าสุด ทำบุญวันขึ้นปีใหม่2562 ปฏิทินโรงเรียนชัยบดาลวิทยา


สำหรับครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
เอกสารบ้านประสานโรงเรียน -วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562


https://www.google.com/intl/th/edu/      https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
Admin : computer@chaiwit.ac.th