>>> แผนการบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี


     ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม นักเรียนชั้น ม.2-ม.3 เปิดแล้ว!!!!!!!
          ม.2 คลิกลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/yhVaUnFJuvtr9pAw8
          ม.3 คลิกลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/4vo64kUstuC6ynA58
     ประกาศผลการลงทะเบียน วันที่ 1 ก.ค. 63
     #ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนก่อน
     #ใช้เมลโรงเรียนเท่านั้น
     #1คนเลือกได้1วิชา
     #แต่ละวิชามีจำนวนจำกัด


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแยกตามกลุ่ม A และ B
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


     การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

     ดูผลการเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2562

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
     งานสารบรรณฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล ได้จัดทำรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอาคารหลวงพ่อคูณฯ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และได้นำส่งไปทาง www.chaiwit.ac.th เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณารับรองรายงานการประชุมทาง www.chaiwit.ac.th ภายในวันที่ ุ30 มีนาคม 2563
>>>อ่านรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
Download เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะในการเปิดบ้านวิชาการ"Chaibadanwittiya Open House"


ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลังภาพจากงานโสตทัศนูปกรณ์

https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/cw/home/DSC_0326.JPG

อัลบั้มล่าสุด ทำบุญวันขึ้นปีใหม่2562 ปฏิทินโรงเรียนชัยบดาลวิทยา


สำหรับครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
เอกสารบ้านประสานโรงเรียน -วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562


https://www.google.com/intl/th/edu/      https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
Admin : computer@chaiwit.ac.th