http://freshy.chaiwit.ac.th/freshy/
>> ประกาศการรับสมัครนักเรียน

http://freshy.chaiwit.ac.th/freshy/
        ให้นำใบสมัครที่พิมพ์ออกมาพร้อมหลักฐานมายื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระหว่างวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562
  (ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562)


>>> ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกระดับชั้น

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวัน  ออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐมระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561


ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 22 ธันวาคม 2560

เวลา 13.42 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดิษฐานที่ป้ายอาคาร 

จากนั้น ทอดพระเนตรหลักฐานทางประวัติศาสตร์การตั้งชุมชนชายบ่าด้านในอดีต ปัจจุบันคืออำเภอชัยบาดาล มีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ เช่น สร้อย กำไล ลูกปัดโบราณที่ทำจากหิน เปลือกหอย โลหะ และสำริด โดยเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2530 เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจเข้ามาศึกษา พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียน อาทิ การทอเสื่อกก เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้กับเสื่อกกของบ้านท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล โดยนำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น แจกัน ชุดรองจาน และปกสมุด, การตัดเย็บเครื่องหนัง เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน อาทิ กระเป๋าและพวงกุญแจ รวมถึงผลงานทางวิชาการ ซึ่งโรงเรียนชัยบาดาล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตอยู่อันดับที่ 3 ของจังหวัด ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 4 ครั้ง รางวัลระดับเพชรโครงการโรงเรียนแห่งความสุข และรางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
- รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารสำหรับ นทศ อ่านรายละเอียด  24/05/2561
จ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแบบ 216ก อ่านรายละเอียด   แบบ ปร.4   ราคากลาง  update 4/12/2561

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลังภาพจากงานโสตทัศนูปกรณ์

https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/cw/home/DSC_0326.JPG

อัลบั้มล่าสุด ทำบุญวันขึ้นปีใหม่2562 ปฏิทินโรงเรียนชัยบดาลวิทยา


สำหรับครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา


https://www.google.com/intl/th/edu/      https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
Admin : computer@chaiwit.ac.th