ประกาศโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
เรื่อง แจ้งห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
          >> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          >> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
          >> ประกาศการจัดนักเรียนเข้าคณะสี ปีการศึกษา 2564
     ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563
>> ดูผลการเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 (ปพ.1 & ปพ.5)
     (อัพเดท 05/06/2564 เวลา 22.30 น.)


แบบสรุปโครงการ ปี 63 คลิก  ดาวน์โหลด

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลังภาพจากงานโสตทัศนูปกรณ์

https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/cw/home/DSC_0326.JPG

อัลบั้มล่าสุด ทำบุญวันขึ้นปีใหม่2562 ปฏิทินโรงเรียนชัยบดาลวิทยา

https://www.google.com/intl/th/edu/      https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
Admin : computer@chaiwit.ac.th