การรับสมัครนักเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ
กำหนดการสอบปฏิบัตินักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
>> รายชื่อนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ

     ประกาศรายนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบคัดเลือกวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
>> แนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ประเภทการคัดเลือกนักเรียน นักเรียนในเขตพื้นที่บริการสอบคัดเลือก
- ประเภทการคัดเลือกนักเรียน นักเรียนทั่วไปใช้คะแนนทดสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือกวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
>> แนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
- แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา

     ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนจบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม
     >> แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
     >> แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
     >> แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
     >> แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
     >> แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
     ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดและเงินบำรุงการศึกษา,อื่นๆ จะแจ้งให้ทราบโดยติดตามประกาศจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน...)


     ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ที่มอบตัวเรียบร้อยแล้ว
     โดยเลือกที่ เมนู ประกาศผลสอบ
     > เลือกเครื่องหมาย +
     > เลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ

           >> บันทึกใบสมัครใหม่ / แก้ไขใบสมัคร / ส่งเอกสารประสอบการสมัคร / ยืนยันการสมัครได้ที่นี่
           >> คู่มือขั้นตอนการสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครในระบบออนไลน์

     ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
>> ดูผลการเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 (ปพ.1 & ปพ.5)
     (อัพเดท 14/05/2564 เวลา 22.30 น.)แบบสรุปโครงการ ปี 63 คลิก  ดาวน์โหลด

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลังภาพจากงานโสตทัศนูปกรณ์

https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/cw/home/DSC_0326.JPG

อัลบั้มล่าสุด ทำบุญวันขึ้นปีใหม่2562 ปฏิทินโรงเรียนชัยบดาลวิทยา

https://www.google.com/intl/th/edu/      https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
Admin : computer@chaiwit.ac.th