ประกาศผลการเรียน/พิมพ์สำเนาเอกสาร ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
     - ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น
     - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
     - แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคล (ปพ.6)
     - สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
     - แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว

>>
ผลการเรียนนักเรียน ผลการสอบแก้ตัวและพิมพ์เอกสารทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
     (อัพเดท 22/11/2565 เวลา 22.30 น.)
แบบสรุปโครงการ ปี 63 คลิก  ดาวน์โหลด

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลังภาพจากงานโสตทัศนูปกรณ์

https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/cw/home/DSC_0326.JPG

อัลบั้มล่าสุด ทำบุญวันขึ้นปีใหม่2562 ปฏิทินโรงเรียนชัยบดาลวิทยา

https://www.google.com/intl/th/edu/      https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
Admin : computer@chaiwit.ac.th