หน้าแรก

https://www.central68.sillapa.net/sm-center/

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดผลการแข่งขัน 

https://central68.sillapa.net/sm-cnt1/

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมดภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษา และพลศึกษาศิลปะ-ทัศนศิลป์ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์การงานอาชีพเรียนรวม - ภาษาไทยเรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่โรงเรียนจำนวนรายการเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเข้าร่วมรวมรายการเข้าแข่ง
1โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม12011194.07%54.24%21.69%00%118
2โรงเรียนคุรุประชาสรรค์1138877.88%1513.27%76.19%32.65%113
3โรงเรียนหันคาพิทยาคม1088681.9%1413.33%43.81%10.95%105
4โรงเรียนวัดสิงห์694162.12%1319.7%1015.15%23.03%66
5โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์663759.68%1320.97%1016.13%23.23%62
6โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์533465.38%1019.23%713.46%11.92%52
7โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46562956.86%1019.61%1121.57%11.96%51
8โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา492552.08%1429.17%714.58%24.17%48
9โรงเรียนสรรพยาวิทยา472454.55%1329.55%613.64%12.27%44
10โรงเรียนห้วยกรดวิทยา452046.51%1023.26%1125.58%24.65%43
11โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์301862.07%310.34%517.24%310.34%29
12โรงเรียนสาครพิทยาคม381436.84%1128.95%1026.32%37.89%38
13โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม20952.94%423.53%317.65%15.88%17
14โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท14866.67%18.33%216.67%18.33%12
15โรงเรียนอักษรประสิทธิ์10660%330%110%00%10
16โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม11440%110%440%110%10
17โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ4125%250%125%00%4
รวมทีมทองเงินทองแดงเข้าร่วมรวมเข้าแข่ง

ปฏิทินการแข่งขันทักษะฯระดับเขตพื้นที่ ‎‎(ชัยนาท)‎‎


https://sesa.obec.go.th/ภาพประกอบการประชุม...คลิกที่นี่


ภาพประกอบการประชุม คลิกที่นี่

ศูนย์แนะแนวชัยนาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

http://182.93.164.20/e-salary_chn/

ระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดการมัธยมศึกษา

ระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

ระบบติดตามประเมินผล e-MES
https://sites.google.com/site/secondaryangthong/
https://sites.google.com/site/secondarylopburi/
https://sites.google.com/site/seccntsingburi/