หน้าแรก

https://sesa.obec.go.th/
http://www.sillapa.net/home/
ภาพประกอบการประชุม...คลิกที่นี่
ภาพประกอบการประชุม คลิกที่นี่

เรื่องฝากจากศึกษานิเทศก์และ ก.ต.ป.น

กิจกรรมของเครือข่ายฯ

 • อบรมกระบวนการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในสถานศึกษา           เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท นำโดยท่านผู้อำนวยการ เฉิดฉัน  จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลชนูปถัมภ ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2561 20:25 โดย Phannapha Pholam
 • นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ปีการศึกษา 2561
  ส่ง 18 ก.พ. 2561 20:55 โดย Phannapha Pholam
 • ประชุมทางไกล ประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปร ...
  ส่ง 26 ม.ค. 2561 22:40 โดย Phannapha Pholam
 • รับการนิเทศ สหวิทยาเขตขุนสรรค์ 27 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ สพม.5 ร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหวิทยาเขตขุนสรรค์ จ.ชัยนาท ณ โรงเรียนคุร ...
  ส่ง 17 ม.ค. 2561 04:33 โดย Phannapha Pholam
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายงานการประชุม

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า รายงานการประชุม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

http://182.93.164.20/e-salary_chn/

ระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดการมัธยมศึกษา

ระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

ระบบติดตามประเมินผล e-MES
https://sites.google.com/site/secondaryangthong/
https://sites.google.com/site/secondarylopburi/
https://sites.google.com/site/seccntsingburi/