Home‎ > ‎Professionelen‎ > ‎

Verwijslijst

CGG Eclips vzw beschikt over een databank van zelfstandig werkende psychotherapeuten, psychiaters en groepspraktijken. Deze databank raadplegen wij regelmatig om cliënten adequaat te kunnen doorverwijzen. Deze informatie-uitwisseling gebeurt uiteraard steeds onder de voorwaarden bepaald in de Wet ter Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer en conform de deontologische code die CGG Eclips vzw hanteert. De Wet op de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer stelt eveneens dat u het recht heeft om schriftelijk inzage te vragen van de over u bewaarde gegevens. Daarnaast kunt u steeds onjuiste informatie verbeteren of laten verwijderen. 

Wenst u dat uw praktijk eveneens wordt opgenomen in deze databank?
Wenst u uw gegevens te wijzigen?
Wenst u inzage in de over u bewaarde gegevens?

Laat het ons weten via dit formulier.