Home‎ > ‎Praktische info‎ > ‎

Patiëntbijdrage

Sinds 1 mei 2013 zijn uniforme tarieven ingevoerd voor alle Centra Geestelijke Gezondheidszorg 
Meer info: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg.


Consultatie bij een psycholoog of maatschappelijk werkerConcreet kost een consultatie bij een psycholoog of maatschappelijk werker verbonden aan het CGG 11 euro.Een aantal cliënten kunnen een verminderingstarief (4 euro per consultatie) genieten, met name:
  • Cliënten met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving (OMNIO, WIGW);
  • Cliënten die in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling zijn;
  • Cliënten fiscaal ten laste van hun ouders of voogd die zonder medeweten van de ouders of voogd naar een CGG komen.
Gedetineerden, asielzoekers, mensen zonder papieren, personen in een behartenswaardige situatie of
personen voor wie de maximumfactuur voor de uitgaven van geneeskundige verzorging bereikt is hoeven geen bijdrage te betalen.


Consultatie bij een psychiater

Voor een consultatie bij een psychiater betaalt u maximaal het geconventioneerd honorarium, d.w.z het tarief dat afgesproken is tussen ziekenfondsen en artsen.
Verschillende ziekenfondsen voorzien in een terugbetaling van psychotherapie. Een overzicht kan u hier raadplegen.