Home‎ > ‎Praktische info‎ > ‎

Hoe aanmelden?

De aanmelding gebeurt bij voorkeur op verwijzing

De verwijzer (huisarts, CLB,...) of de cliënt kan zelf (telefonisch) aanmelden via het algemeen telefoonnummer 09 235 22 41.
 
Een secretariaatsmedewerker zal kort uw vraag en contactgegevens noteren. Binnen de eerste dagen word je door een hulpverlener van het aanmeld- of instapteam teruggebeld. In dit telefoongesprek wordt dieper ingegaan op de leefsituatie, de klachten en de hulpvraag. Het doel is om een goed beeld te krijgen van de problematiek en de mogelijkheden om die aan te pakken. Deze informatie wordt in een team met meerdere hulpverleners besproken. Je wordt door dezelfde medewerker van dit hulpverleningsadvies op de hoogte gebracht. 

Dit advies kan leiden tot het opstarten van een behandeling in één van onze behandelteams (al dan niet mits respecteren van een wachttijd). Daarnaast zou het echter ook kunnen zijn dat we voor uw vraag geen aanbod hebben of dat het aanbod niet beschikbaar is. Er zijn modules in ons CGG die ondertussen zo een lange wachttijd hebben dat we op heden ook niemand meer opnemen voor de wachtlijst. De hulpverlener van het aanmeld- of instapteam zal dit samen met u bekijken en kan samen met u ook eventuele alternatieven elders te bekijken.

We streven ernaar om deze telefonische intakeprocedure zo snel mogelijk af te ronden.