Home‎ > ‎Praktische info‎ > ‎

Hoe aanmelden?

De aanmelding gebeurt bij voorkeur op verwijzing

De verwijzer (huisarts, CLB,...) of de cliënt kan zelf (telefonisch) aanmelden via het algemeen telefoonnummer 09 235 22 41.
 
Bij een eerste telefonisch contact zal een secretariaatsmedewerker kort uw vraag en contactgegevens noteren en een afspraak met een hulpverlener plannen. 

(Ouders van) kinderen en jongeren worden binnen de eerste dagen door een hulpverlener van het aanmeldteam teruggebeld, volwassenen worden in het centrum uitgenodigd voor een verkennend gesprekIn dit verkennend gesprek gaat de hulpverlener dieper in op de leefsituatie, klachten, hulpvraag en eventuele verwachtingen van een therapie. Op basis van de verkregen informatie trachten we een zo'n goed beeld te krijgen van de problematiek, mogelijkheden en verwachtingen. 

Dit alles wordt vervolgens besproken op een teamvergadering waar gekeken wordt of een therapie en/of begeleiding eventueel kan worden opgestart (al dan niet mits respecteren van een wachttijd). Indien dit niet het geval is omwille van geen passend aanbod, geen plaats en/of een andere reden, engageert CGG Eclips zich om een passend alternatief te vinden. 

De beslissing van de teamvergadering (opstart therapie en/of advies) zal u telefonisch zo snel mogelijk na het verkennend gesprek meegedeeld worden.

We streven ernaar om deze aanmeldingsprocedure zo snel mogelijk af te ronden.