Home‎ > ‎Aanbod‎ > ‎Preventie‎ > ‎

Preventie

We willen met onze preventiewerking het volgende bereiken:
 • Het thema verslaving bespreekbaar maken
 • Experimenteergedrag uitstellen
 • Niet-gebruik aanmoedigen
 • Verantwoordelijk gedrag en een kritische instelling stimuleren
 • Visies dichter bij elkaar brengen of verschillen in visie begrijpbaar maken
Hoe pakken we dit aan:
 • We geven informatie en advies aan jongeren, volwassenen en professionals.
 • We geven vorming en training aan jongeren om zo vaardigheden te stimuleren die de eigen weerbaarheid verhogen.
 • We vormen en trainen professionals (hulpverleners, jeugdwerkers, leerkrachten, enz.) zodat ze correcte informatie kunnen geven, oog hebben voor signalen van risicovol gedrag en er gepast op reageren. De vormingen en trainingen worden op maat van de organisatie uitgewerkt.
 • Zowel organisaties uit de profit- als non-profitsector (onderwijs, welzijn, gezondheid, jeugd en vrije tijd, arbeid, lokaal beleid) kunnen bij ons terecht voor advies over verslavingsgerelateerde situaties op de werkvloer, drugpreventieprojecten en vormingsprogramma’s (consult). Verder bieden we coaching aan in functie van het ontwikkelen, in werking stellen en verbeteren van een drugbeleid op de werkvloer.
 • Lokale overheden krijgen ondersteuning vanuit het provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie.
 • We brengen de verschillende partijen die met de verslavingsproblematiek in contact komen samen (onderwijs, welzijnssector, vrijetijdssector, politie en justitie, politici, gezondheidszorg, enz.). Dit om van elkaar te leren, tot een gezamenlijke visie te komen en het drugbeleid op elkaar af te stemmen.