Home‎ > ‎Aanbod‎ > ‎

Kinderzorg

Leeftijd
Met het kinderteam richten we ons op de doelgroep van 0 tot 12 jaar.

Problematieken
We behandelen kinderen met ernstige psychische en psychiatrische stoornissen, met een risico tot het ontwikkelen van deze stoornissen of waar moeilijkheden of symptomen de ontwikkeling van kinderen hypothekeren.

Kinderteam
Het team bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers en een kinderpsychiater die de inhoudelijke leiding opneemt. Wekelijks is er een teamvergadering.


Aanmelding
Het kind wordt bij voorkeur verwezen door de huisarts, het CLB of een andere instantie. Na contactname van de ouders met de dienst, volgt een eerste telefonische screening van de hulpvraag. Indien na de bespreking op het aanmeldteam blijkt dat het kind en/of de ouders met hun hulpvraag bij ons terecht kunnen, komt het kind op de wachtlijst voor een intakegesprek.
 
Intake
Tijdens de  intakefase wordt stilgestaan bij het perspectief van de ouders en het kind op de probleemsituatie. Bedoeling is het verkennen van de problematiek en de hulpvraag. 0p de teamvergadering wordt het verslag van dit gesprek besproken. Op basis van deze eerste informatie wordt een voorstel tot aanpak en behandeling opgesteld. Ofwel wordt dan de behandeling gestart, ofwel volgt er eerst nog een exploratiefase, ofwel wordt er beslist om door te verwijzen.
Deze teambeslissing wordt gecommuniceerd met de cliënt en met de verwijzer (indien er toestemming is van de cliënt).
 
Behandeling

De behandeling kan bestaan uit:
  • Individuele therapie voor het kind
  • Ouderbegeleiding
  • Gezinstherapie
  • Overleggesprekken (overleg met andere betrokken organisaties)
  • Speltherapie
  • Psychiatrische behandeling
  • Farmacotherapie (medicatie)
Contact