Home‎ > ‎Aanbod‎ > ‎

Jongerenzorg

Leeftijd
Met het jongerenteam richten we ons op de doelgroep van 12 tot 18 jaar.

Problematieken

We behandelen jongeren met ernstige psychische en psychiatrische stoornissen, met een risico tot het ontwikkelen van deze stoornissen of waarvan de ontwikkeling belemmerd wordt door moeilijkheden of symptomen.

Jongerenteam
Het team bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers en een kinderpsychiater die de inhoudelijke leiding opneemt. Wekelijks is er een teamvergadering.


Aanmelding
De jongere wordt bij voorkeur verwezen door de huisarts, het CLB of een andere instantie. Na contactname van de jongere en/of de ouders met de dienst, volgt een eerste telefonische screening van de hulpvraag. Indien na de bespreking op het aanmeldteam blijkt dat de jongere en/of de ouders met hun hulpvraag bij ons terecht kunnen, komt de jongere op de wachtlijst voor een intakegesprek.
 
Intake
Op het intakegesprek zijn de jongere en/of de ouders aanwezig. Bedoeling is het verkennen van de problematiek en hulpvraag. 0p de teamvergadering wordt het verslag van dit gesprek besproken. Op basis van deze eerste informatie wordt een voorstel tot aanpak en behandeling opgesteld. Ofwel wordt dan de behandeling gestart, ofwel volgt er eerst nog een exploratiefase, ofwel wordt er beslist om door te verwijzen.
Deze teambeslissing wordt gecommuniceerd met de cliënt en met de verwijzer (indien er toestemming is van de cliënt).

Behandeling

De behandeling kan bestaan uit:
  • Individuele therapie voor de jongere
  • Ouderbegeleiding
  • Gezinstherapie
  • Overleggesprekken (overleg met andere betrokken organisaties)
  • Psychiatrische behandeling
  • Farmacotherapie (medicatie)
Contact