Home‎ > ‎Aanbod‎ > ‎Forensische zorg‎ > ‎

Postpenitentiaire werking voor niet-seksueel delinquenten

Doelstellingen

De focus van een postpenitentiair behandeltraject is hervalpreventie. Centraal hierbij staat het versterken van zelfcontrole in risicovolle situaties en het bevorderen van beschermende factoren. Verder gaat onze aandacht tijdens de behandeling naar gerelateerde psychopathologie en draagt een behandeling bij aan de persoonlijke, relationele en sociale ontwikkeling. 


Doelgroep

We richten ons tot gedetineerden of ex-gedetineerden met uitgangsvergunningen bij wie hervalpreventie rond het gepleegde delict tot de juridische voorwaarden behoort en die wonen in Oost-Vlaanderen of die in Oost-Vlaanderen zullen reclasseren.

 

Inclusiecriteria

 • Bereidheid en vermogen om samen te werken met een behandelaar binnen een ambulant kader
 • De aanwezigheid van een vraag voor verandering of de bereidheid om hier naar te zoeken
 • Voldoende verbale of mentale capaciteiten om in staat te zijn tot zelfreflectie
 • Verwijskanalen: VI, VLV, VOP

 

Exclusiecriteria

 • Hoge mate van psychopathie
 • Ambulante setting ontoereikend
 • Hoog risico op herval
 • Ontbreken van enig zicht op ambulante reclassering
 • Indien er sprake is van een primair drugsprobleem, kan deze persoon binnen CGG Eclips worden doorverwezen naar de verslavingszorg
Deze criteria worden getoetst tijdens de aanmeld- en intakeprocedure

 

Aanpak

 • Cliënten die worden aangemeld voor een postpenitentiaire behandeltraject starten, na intake, hun behandeling met een kortdurend groepsaanbod via uitgangsvergunningen. Dit groepsaanbod biedt de cliënt de mogelijkheid om te onderzoeken wat ambulante psychotherapie gericht op hervalpreventie voor hem kan betekenen en of hij bereid is hier het engagement voor aan te gaan.
 • Door het volgen van het groepsaanbod kunnen zowel therapeut als cliënt onderzoeken of een verder postpenitentiair behandeltraject aangewezen is. Dit vervolgtraject bestaat uit individuele psychotherapeutische gesprekken. Tijdens detentie blijft dit vervolgtraject beperkt tot 8 sessies; na detentie kent de behandeling geen vooraf vastgelegde maximumduur.
 • Individuele psychotherapeutische gesprekken worden, indien geïndiceerd, aangevuld met medisch-psychiatrische consultaties.
 • Binnen de behandeling wordt de omgeving van de cliënt betrokken waar mogelijk.
 • We werken in functie van kwaliteitsvolle hulpverlening nauw samen met de verwijzer en met andere betrokken hulpverleners, en dit volgens vooraf vastgelegde afspraken.
 • Behandelplanning wordt ondersteund door psychodiagnostiek en risicotaxatie

  

Alle gesprekken gaan door in Gent.