Home‎ > ‎Aanbod‎ > ‎Forensische zorg‎ > ‎

Psychologische hulp aan gedetineerden

Het team Forensische Zorg biedt in de gevangenissen van Gent, Dendermonde en Oudenaarde psychotherapeutische gesprekken aan aan gedetineerden en geïnterneerden die kampen met ernstige psychische en psychiatrische problemen. Onze hulpverlening in de gevangenis vertrekt van de hulpvraag van de cliënt. Dit wil zeggen dat er niet perse delictgericht dient gewerkt te worden.

In de gevangenis werken we uitsluitend op basis van doorverwijzing. Gedetineerden en geïnterneerden kunnen bij ons terecht door een vraag te richten aan Justitieel Welzijnswerk (JWW), de psychosociale dienst (PSD) en de medische dienst. In de gevangenis van Gent kunnen ook Centrum OBRA, het Zorgteam en het Suïcidemeldpunt naar ons doorverwijzen. Deze diensten bekijken samen met betrokkene of een doorverwijzing aangewezen is. 

De gesprekken in de gevangenis verlopen op vrijwillige basis met strikt beroepsgeheim. Dit betekent dat er geen informatie of advies gegeven wordt met betrekking tot reclassering. 

Onze hulpverlening in de gevangenis is gratis.

 

Aanpak

  • Ons hulpverleningsaanbod binnen de gevangenis bestaat in eerste instantie uit individuele psychotherapeutische gesprekken
  • In de gevangenis van Gent hebben we ook een groepsaanbod rond ‘omgaan met stress’. In het najaar van 2014 starten we in de gevangenis van Gent ook met een groepsaanbod specifiek gericht naar langgestrafte vrouwelijke gedetineerden.
  • We werken in functie van kwaliteitsvolle hulpverlening nauw samen met andere betrokken hulpverleners, en dit volgens vooraf vastgelegde afspraken