Home‎ > ‎Aanbod‎ > ‎Forensische zorg‎ > ‎

Preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Doelgroep

 1. Meerderjarige plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, al dan niet met een gerechtelijke maatregel. Prioritair betreft het daders van seksueel misbruik bij minderjarigen en daders met een psychoseksuele problematiek en een verhoogd risico op herval.
 2. Personen met pedofiele verlangens die willen werken aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

Doelstellingen

De focus van de behandeling is hervalpreventie. Centraal hierbij staat het versterken van zelfcontrole in risicovolle situaties en het bevorderen van beschermende factoren. Verder gaat onze aandacht tijdens de behandeling naar gerelateerde psychopathologie en draagt een behandeling bij aan de persoonlijke, relationele en sociale ontwikkeling. 

 

Aanpak

 • Ons behandelaanbod bestaat uit individuele psychotherapie en, indien geïndiceerd, medisch-psychiatrische consulten.
 •  We hebben een groepsaanbod voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 •  Binnen de behandeling wordt de omgeving van de cliënt betrokken waar mogelijk.
 • We werken in functie van kwaliteitsvolle hulpverlening nauw samen met de verwijzer en met andere betrokken hulpverleners, en dit volgens vooraf vastgelegde afspraken.
 •  Behandelplanning wordt ondersteund door psychodiagnostiek en risicotaxatie


Inclusiecriteria

 • Ambulante haalbaarheid van hervalpreventie
 • De aanwezigheid van een vraag naar verandering of de bereidheid om hier naar te zoeken
 • Minstens gedeeltelijke erkenning van de feiten waarvoor de persoon veroordeeld werd
 • Voldoende verbale of mentale capaciteiten om in staat te zijn tot zelfreflectie
 • Verwijskanalen: VOV, Probatie, VI, VLV, VOP, BIS, ET, maatschappelijke enquête, vrijwillig
 • Cliënten dienen te wonen in Oost-Vlaanderen

 

Exclusiecriteria 

 • Hoge mate van psychopathie
 • Ambulante setting ontoereikend
 • Hoog risico op herval
 • Indien er sprake is van een primair drugsprobleem, kan deze persoon binnen CGG Eclips worden doorverwezen naar de Verslavingszorg

 

De criteria worden getoetst tijdens de aanmeld- en intakeprocedure


De centrale werking van dit aanbod is gevestigd in Gent. Er zijn tweewekelijkse zitdagen in het CGG te Lokeren (Haarsnijderslaan 14, 9160 Lokeren) en in het CGG te Oudenaarde (Sint-Jozefsplein 2, 9700 Oudenaarde).