Voor mensen van alle leeftijden met ernstige psychische en psychiatrische problemen:
  • Emotionele problemen (angst, depressie, dwang, ...)
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Gedragsproblemen
  • Psychosomatische klachten
  • Chronische en complexe gezins- en partnerproblemen, ernstige opvoedingsproblemen
  • Specifieke problemen bij het ouder worden
  • Pathalogische rouw
  • Verwerking van actuele en vroegere psychische en fysieke traumatische ervaringen
  • Aanpassingsproblemen
  • Ernstige moeilijkheden om om te gaan met veranderde levensomstandigheden
We werken in verschillende teams die elk gespecialiseerd zijn in een bepaalde leeftijdscategorie en de problemen eigen aan deze leeftijd: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen.


Wanneer een afhankelijkheidsprobleem (alcohol, drugs, gokken, ...) het centrale probleem is, kan je bij Verslavingszorg terecht.
Voor gedetineerden, ex-gedetineerden en personen met een verleden van of neiging tot seksueel delinquent gedrag is er het aanbod Forensische Zorg.
We hebben een bijzondere expertise op vlak van drugpreventie, suïcidepreventie en epilepsie.
We zijn betrokken bij het sociaal-psychiatrische project Metawonen.