Jongeren

Individuele begeleiding

Voor wie?

Jongeren die riskant of problematisch alcohol of drugs gebruiken en/of overmatig gamen.
Meestal betreft het jongeren die zelf nog geen of weinig last ervaren door hun gedrag, jongeren die weinig probleeminzicht hebben en dus nog geen eigen hulpvraag.
Het is doorgaans de omgeving (ouders, school, ...) die een probleem ervaart en de begeleiding aanvraagt.

Doelstellingen

Jongeren motiveren om stil te staan bij hun functioneren en de gevolgen van hun gedrag zodat ze op verantwoorde en kritische manier leren omgaan met middelen en/of gaming.

Werkwijze
 • Het betreft een basispakket van 5 gesprekken.  
 • We werken laagdrempelig en nauw aansluitend bij de leefwereld van de jongere.
 • We proberen de reeds aanwezige sterktes en vaardigheden verder uit te bouwen en de jongere te ondersteunen in zijn identiteitsontwikkeling. 
 • We stimuleren reflectie over het eigen gebruik en gamegedrag.
 • Ouders of opvoeders worden, indien gewenst en mogelijk, betrokken.
 • Indien nodig is opvolgbegeleiding mogelijk na deze 5 gesprekken.
Praktisch

Wanneer
5 wekelijkse of tweewekelijkse sessies
Aanmelden
Je kan ons telefonisch (09 223 89 99) contacteren voor een kennismakingsgesprek waarin we bekijken of een begeleiding door ons zinvol kan zijn.
Kostprijs
De 5 vroeginterventiegesprekken zijn gratis, voor opvolgbegeleiding wordt een financiële bijdrage gevraagd conform het Besluit van de Vlaamse Regering.
Meer info
Hilde De Neve - h.deneve(at)cggeclips.be
Mee te nemen op het eerste gesprek
Klevertje van ziekenfonds
Jongerengroep 8er D’rug?

Voor wie?

Jongeren uit het middelbaar onderwijs die riskant of beginnend problematisch alcohol en/of drugs gebruiken. De jongeren zelf zijn (nog) niet gemotiveerd om iets aan hun gebruik te veranderen. De omgeving van de jongeren maakt zich zorgen en vindt verandering nodig.

Doelstellingen

Druggebruikende jongeren motiveren om stil te staan bij hun functioneren en de gevolgen van hun gebruik. Het programma is gericht op bewustwording en ondersteuning waarbij de keuzevorming van de jongere zelf komt.

Werkwijze


8er D’rug? is een kortdurend groepsprogramma van vier dagen, waar via een combinatie van verbale, non-verbale, interactieve en participerende methodieken de jongeren betrokken worden.

Praktisch
 • De jongerengroep komt samen op drie opeenvolgende woensdagen en een opvolgingsdag, telkens van 9u tot 16u.
 • Het aantal deelnemers is beperkt van 6 tot max. 10.
 • Er vindt een infoavond plaats voor ouders en verwijzers op dinsdag van 19u tot 21u.
 • Vooraf is er een intakegesprek met de jongere en de ouders of verwijzer. Ook bij het afrondend gesprek worden ouders of verwijzer betrokken.
 • Kostprijs: vrijwillige bijdrage van 20 euro.
 • Na de groep is verdere begeleiding mogelijk.
 • Neem op je kennismakingsgesprek een klevertje van je ziekenfonds mee.
Meer info of aanmelding

Isabel Lamote - i.lamote(at)cggeclips.be
Stijn Ronsse - s.ronsse(at)cggeclips.be
09 223 89 99
Lange Violettestraat 84, 9000 Gent