Verslavingszorg‎ > ‎Omgevingszorg‎ > ‎

Ouders

Het is zwaar om te zien dat je kind alcohol of drugs gebruikt, misbruikt of er afhankelijk van is. Zij/hij kan al volwassen zijn, of het huis uit, maar het blijft je kind en het doet pijn haar/hem zo te zien.

Wanneer je nood hebt aan een luisterend oor, advies, (h)erkenning bij anderen, informatie of inzicht in het gedrag van je kind, kan je bij ons terecht. Je kan kiezen voor individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding.Individuele begeleiding

Aanmelden
Je kan je telefonisch aanmelden voor een kennismakingsgesprek op het nummer 09 223 89 99. Daarna wordt gezamenlijk gekeken op welke momenten de gesprekken kunnen plaatsvinden.
Bijdrage
Meer informatie met betrekking tot de patiëntbijdrage kan u hier terugvinden.
Meer info 
Tomas Van Reybrouck –
t.vanreybrouck(at)cggeclips.be
Mee te nemen op het eerste gesprek
Klevertje van ziekenfonds

Wil je meer lezen?
VAN REYBROUCK T., VAN HENDE F. Mijn kind en drugs. Antwoorden voor ouders. Uitgeverij Houtekiet, 2007.
Oudergroep "Met zorgen over drugs hoef je niet alleen te zitten"


Voor wie?

Ouders van jongeren die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Vaak is er ook sprake van gedragsproblemen (liegen, stelen, schoolverzuim, agressie, …).
Deelname aan de groep staat los van de bereidheid van je kind om zelf hulp te aanvaarden.

Doelstellingen
 • Kennis vergroten over drugs, verslaving en aanverwante thema’s.
 • Steun vinden bij andere ouders door onderlinge (h)erkenning.
 • Inzicht verhogen in de eigen mogelijkheden en beperkingen om hulp te bieden.
 • De situatie voor jezelf en de andere gezinsleden leefbaarder maken.
Werkwijze
 • Je kan ervaringen uitwisselen met ouders in een gelijkaardige situatie.
 • We bieden concrete informatie over producten, verslaving, wetgeving, communicatie, manieren van aanpakken, zelfzorg, enzovoort.
Praktisch

Wanneer
Pakket van 5 sessies (‘s avonds) verspreid over twee maanden.
Aanvangsdatum nieuwe groep : 24 oktober 2017 - startuur 17u30. 
Volgende groep: 
Aanmelden
Je kan je telefonisch aanmelden voor een kennismakingsgesprek op het nummer 09 233 58 58
Bijdrage
€ 11 per sessie (voor personen met omnio-statuut € 4 per sessie)
Meer info
Hilde De Neve – h.deneve(at)cggeclips.be
Mee te nemen op het eerste gesprek
Klevertje van ziekenfonds

Wil je meer lezen?
VAN REYBROUCK T., VAN HENDE F. Mijn kind en drugs. Antwoorden voor ouders. Uitgeverij Houtekiet, 2007.Oudergroep "Hoe overleef ik de verslaving van mijn kind?"


Voor wie?

Ouders van (jong)volwassenen met een ernstige afhankelijkheid van alcohol of drugs. Er zijn al regelmatige contacten met (drug)hulpverlening en gerecht geweest.
De deelname aan deze groep staat los van de bereidheid van je kind om zelf hulp te aanvaarden.

Doelstellingen
 • De situatie voor jezelf en de andere gezinsleden leefbaarder maken.
 • Steun vinden door onderlinge (h)erkenning bij andere ouders.
 • Inzicht verhogen in de eigen mogelijkheden en beperkingen om hulp te bieden.
 • Kennis vergroten over drugs, verslaving en aanverwante thema’s.
Werkwijze
 • Je kan ervaringen uitwisselen met ouders in een gelijkaardige situatie.
 • We bieden concrete informatie over producten, verslaving, het samengaan met andere psychische stoornissen, communicatie, manieren van aanpakken, zelfzorg, enzovoort.
 • Voor sommige vragen doen we een beroep op een externe deskundige (advocaat, psychiater) die toelichting geeft en vragen beantwoordt.
 • Het is een open groep. Je kan elk moment aansluiten of eens een sessie overslaan.
Praktisch
Wanneer
's Avonds, ongeveer elke 6 weken
Aanmelden
Je kan je telefonisch aanmelden voor een kennismakingsgesprek op het nummer 09 223 89 99.
Bijdrage
€ 11 per persoon per avond
Meer info
Tomas van Reybrouck – t.vanreybrouck(at)cggeclips.be
Mee te nemen op het eerste gesprek
Klevertje van ziekenfonds

Wil je meer lezen?
VAN REYBROUCK T., VAN HENDE F. Mijn kind en drugs. Antwoorden voor ouders. Uitgeverij Houtekiet, 2007.


Staptocht voor ouders


Voor wie?
 • Omgevingszorgers (ouder/partner/kind/broer/zus): mensen die zorgen dragen voor iemand in hun omgeving met problemen maar die zelf in een proces van rouw en verlies beland zijn en nood hebben aan ondersteuning en zelfzorg

 • Cliënten van Eclips

Doelstellingen

 • Vertrekken van de sterktes van omgevingszorgers via een non-verbale en fysieke invalshoek

 • Creëren van een andere context waardoor er nieuwe betekenissen kunnen ontstaan (ten aanzien van zichzelf  en anderen)

 • Letterlijk en figuurlijk afstand nemen van de situatie en de problemen thuis

 • Het samen op weg gaan als metafoor voor de zoektocht van omgevingszorgers

 • Aanwenden van verbondenheid als steunbron in de zorg voor zichzelf en het verwerken van verlieservaringen

 • Bewegen in verbondenheid met de natuur

Werkwijze

De methodiek is een combinatie van aspecten van ervaringsleren en de narratieve benadering :

 • Inspiratie uit ervaringsleren

Tell me and I will forget

Show me, and I may remember

Involve me and I will understand

(Confucius)

 • Inspiratie uit de narratieve benadering

van probleemverhalen naar nieuwe en vergeten verhalen

van zorg voor anderen  naar zelfzorg

van isolement naar verbondenheid

van ingezogen in de moeilijkheden naar meer afstand

van tunnelvisie naar bredere kijk

van schuld en schaamte naar betrokkenheid en verantwoordelijkheid

van hopeloosheid naar hoop en betere toekomst

Praktisch
 • Voorafgaand is er een informatievergadering
 • 2 opvolgsessies na de staptocht
Meer info:
Tomas van Reybrouck – t.vanreybrouck(at)cggeclips.be
Mee te nemen op het eerste gesprek
Klevertje van ziekenfonds

Wil je meer lezen?
VAN REYBROUCK T., VAN HENDE F. Mijn kind en drugs. Antwoorden voor ouders. Uitgeverij Houtekiet, 2007.