Verslavingszorg‎ > ‎Hulpverlening‎ > ‎

Volwassenen

Individuele begeleiding

Voor wie?

We richten ons tot volwassenen die problemen ervaren door het misbruik van of de afhankelijkheid aan middelen zoals alcohol, medicatie, cannabis en andere drugs. Ook mensen met gokproblemen of problematisch gebruik van internet of games kunnen bij ons terecht. 

Doelstellingen

Onze belangrijkste doelstelling is het verhogen van de kwaliteit van leven. Minderen of stoppen met gebruik maakt daar in de meeste gevallen een belangrijk of noodzakelijk onderdeel van uit. Onze begeleiding is individueel aangepast aan de klachten en noden van de cliënt.

Werkwijze

De begeleiding gebeurt steeds door een team van hulpverleners: maatschappelijk werkers, psychologen en een psychiater. Elk dragen zij vanuit hun eigen kijk en vaardigheden bij tot het proces van verandering. Regelmatig overleg tussen deze teamleden en feedback hierover aan de cliënt is een essentieel onderdeel van onze werkwijze.

Algemeen gesteld kunnen twee belangrijke fases in het hulpverleningsproces onderscheiden worden: de kennismakings- en de behandelfase.

In de kennismakingsfase proberen we een totaalbeeld te krijgen van de leefsituatie van de persoon die zich aanmeldt voor behandeling. We maken een inventaris van de belangrijkste klachten en problemen, maar hebben evenzeer oog voor de sterktes en hulpbronnen in iemands leven. We proberen ook zicht te krijgen op een aantal beïnvloedende factoren op het gebruik.

Na een drietal gesprekken, waarvan één bij de psychiater, leggen we deze informatie samen op een teamoverleg en stippelen een behandelplan uit. Dit wordt in een feedbackgesprek met de cliënt besproken. Op dit punt kan ofwel samen gekozen worden om de behandeling in ons centrum te starten of wordt er een doorverwijzing (binnen of buiten CGG Eclips) voorgesteld. Ook kan er gekozen worden om geen verdere behandeling te volgen.

In de behandelfase vormen individuele gesprekken meestal het hoofdbestanddeel. Deze kunnen zich richten op het hier en nu (motivatie, werk, vrije tijd, partnerrelatie, sociale relaties, ...) of kunnen meer inzichtgevend van aard zijn. We verliezen de link met het gebruik, misbruik of afhankelijkheid van middelen niet uit het oog.

Naast deze individuele therapie kan ook beroep gedaan worden op onze groepswerking, psychiatrische of medicamenteuze begeleiding of kan er een parallelle begeleiding opgestart worden. Onze collega’s van CGG Eclips hebben in bepaalde domeinen meer expertise (bv. traumaverwerking, depressie, ...).

Indien nodig wordt ook de partner of de kinderen bij de begeleiding betrokken.

De mogelijkheden zijn talrijk, maar worden steeds in overleg met de cliënt bepaald, vertrekkende van de klachten en de vraag van deze cliënt.

Praktische gegevens

Meer info of afspraak
09 235 22 41
Bijdrage
Meer informatie met betrekking tot de patiëntbijdrage kan u hier terugvinden.
Mee te nemen op het eerste gesprek
Klevertje van ziekenfonds
Nazorggroep voor vrouwen

Voor wie?

De nazorggroep richt zich tot vrouwen die reeds een behandeling (ambulant of residentieel) voor alcoholmisbruik of -afhankelijkheid achter de rug hebben en nazorg wensen.

Doelstellingen

Enerzijds streven we naar verdere stabilisatie op het gebied van alcohol, waarbij we proberen de bereikte veranderingen te behouden en herval te voorkomen.
Anderzijds proberen we de bereikte positieve veranderingen in het dagdagelijkse leven te behouden.
Daarnaast is er speciale aandacht voor vrouwspecifieke thema’s zoals de meervoudige positie van de vrouw, de verhouding tot het eigen lichaam, schuld- en schaamtegevoel ten aanzien van partner en kinderen, het negatieve beeld van vrouwen die drinken, ...

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gewerkt met vaste onderdelen, onder meer mededelingen, terugblik op de vorige bijeenkomst, introductie nieuwe deelneemsters en vooruitgang gekende deelneemsters. Door middel van ervaringsuitwisseling werken we met de thema's die door de aanwezigen naar voor worden gebracht en dit in een veilig en discreet kader.

Het is een open groep. Dit betekent dat nieuwe deelneemsters steeds kunnen aansluiten. Het aantal deelneemsters en de samenstelling van de groep kan dus variëren.


Praktisch

Wanneer
De groep komt samen om de 2 weken op dinsdagavond van 17u30 tot 19u15.
Aanmelden
Aanmelden gebeurt telefonisch (09 235 22 41) en kan op eigen initiatief of via verwijzing.
Alvorens aan de groep deel te nemen, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de begeleidster.
Bijdrage
Meer informatie met betrekking tot de patiëntbijdrage kan u hier terugvinden.
Meer info
Laurence Verraest – l.verraest(at)cggeclips.be
Mee te nemen op het kennismakingsgesprek
Klevertje van ziekenfonds
KOAP: Kinderen van Ouders met een AfhankelijkheidsProblematiek

“Ik voel me soms schuldig dat ik door al die problemen geen goede ouder kan zijn.”
“Mijn jongste zoon is 15. Ik heb er geen vat meer op. Hij luistert niet meer naar mij.”
“Ik maak me zorgen om het welzijn van mijn kind(eren).”
“Hoe voelt mijn kind zich bij deze situatie?” 

Misschien herken je jezelf wel in een van de bovenstaande situaties… 

Met zorgen over het welzijn van je kinderen hoef je niet alleen te zitten.

CGG Eclips biedt een gesprek aan waarbij stilgestaan wordt bij de situatie van de kinderen. Er zal hierbij voldoende ruimte en veiligheid zijn om over jouw ouderrol te praten. Er zullen jou enkele handvatten worden aangereikt die je als ouder kan gebruiken om jouw kind(eren) weerbaarder te maken.

Heb je vragen? Wil je meer weten? 

Aarzel zeker niet om jouw hulpverlener hierover aan te spreken!Eenmalig gesprek met een preventiewerker

Veilig kader

Gratis

Vrijblijvend

www.koppvlaanderen.be