Verslavingszorg‎ > ‎Hulpverlening‎ > ‎

Jongeren

Individuele begeleiding

Voor wie?

Jongeren die afhankelijk zijn van alcohol of drugs.
Ze kunnen zich zowel uit eigen beweging, als op vraag van hun omgeving aanmelden.
Probleeminzicht en motivatie moeten nog niet aanwezig zijn.

Doelstellingen

Druggebruikende jongeren motiveren om stil te staan bij hun functioneren en de gevolgen van hun gebruik. Stappen zetten naar een positieve verandering van gebruik en leefsituatie.

Werkwijze

We maken een analyse van de situatie, kijken welke doelstellingen te realiseren zijn en hoe die het beste bereikt kunnen worden.
We werken laagdrempelig en nauw aansluitend bij de leefwereld van de jongere. We proberen de reeds aanwezige sterktes en vaardigheden verder uit te bouwen.
Ouders of opvoeders worden, indien gewenst en mogelijk, zoveel mogelijk betrokken.
Een consult bij de psychiater behoort tot de mogelijkheden.

Samenwerking met Jongerenzorg binnen CGG Eclips
Druggebruik is vaak verweven met andere psychische problemen (bijvoorbeeld agressie, gedragsproblemen, emotionele problemen, complexe gezinssituatie). Bij een ruime problematiek wegen we samen met de jongere af (en indien nodig/gewenst samen met de ouders/opvoeder) of beter eerst specifiek rond het drugprobleem wordt gewerkt, dan wel een ruimere aanpak aangewezen is. Indien voor dit laatste gekozen wordt, start de samenwerking met Jongerenzorg, de algemene jongerenwerking van CGG Eclips.

Praktisch

Wanneer
wekelijkse of tweewekelijkse sessies
Aanmelden
Je kan ons telefonisch contacteren voor een kennismakingsgesprek waarin we bekijken of een begeleiding door ons zinvol kan zijn.
Bijdrage
Meer informatie met betrekking tot de patiëntbijdrage kan u hier terugvinden.
Meer info
Stijn Ronsse – s.ronsse(at)cggeclips.be
Mee te nemen op het eerste gesprek
Klevertje van ziekenfonds