Verslavingszorg‎ > ‎

Hulpverlening

De algemene doelstelling die we binnen hulpverlening voor ogen houden is de volgende:

We willen gebruikers helpen hun levenskwaliteit te verbeteren en hun draagkracht te vergroten.
  • De eerste stap in dit proces is het verduidelijken van de hulpvraag. Inzicht verwerven in het probleem is nodig om zo efficiënt mogelijk de leefsituatie te verbeteren.
  • Vervolgens kan gewerkt worden aan de motivatie om het gebruik en de leefsituatie te veranderen. Stoppen kan een doel zijn, maar dit moet niet. In bepaalde situaties is het beter eerst het gebruik te verminderen en naar een gecontroleerd gebruik te streven.
  • Daarnaast worden er concrete oplossingen gezocht voor klachten en noden, zowel fysieke, psychische als materiële.
  • We stimuleren vaardigheden en inzichten die de gebruiker weerbaarder maken, die de kracht vergroten om met moeilijke situaties om te gaan.
  • Bij dit alles verliezen we de sterktes in iemand leven, dit zijn de dingen die wel goed lopen, niet uit het oog.
Vragen die aan bod komen:
  • Wat zou mij helpen om te minderen/stoppen?
  • Welke ondersteuning verwacht ik uit mijn omgeving?
  • Hoe zie ik mijn studie- of werksituatie evolueren?