Bridging the Gap

Onze missie

CGG Eclips Drugpreventie en Verslavingszorg stelt zich ten behoeve van de arbeidssector op als dienstverlenende partner. We bieden ondersteuning bij preventief en hulpverlenend georiënteerde initiatieven kaderend in een algemeen alcohol- en drugsbeleid. 
VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) - onze Vlaamse koepelorganisatie die betrokken werd door de sociale partners bij het tot stand komen van de CAO 100.

Onder Bridging the Gap verstaan we ons totaalaanbod ten behoeve van de arbeidssector. Onze missie vertaalt zich in het leveren van een kwalitatieve bijdrage in het dichten van de kloof tussen de (potentiële) probleemervaring m.b.t. middelenmisbruik (in bijzonder alcohol) in werkcontext en preventieve en/of hulpverlenende antwoorden. 

Het Eclipsteam staat u graag bij door middel van info, consult, coaching, vorming en/of training in het (verder) ontwikkelen en implementeren van een gestructureerd alcohol- en drugbeleid op de werkvloer, uitwerken van sensibiliseringsacties ,... 

Daarnaast bieden wij eveneens een vroeghulpmodule aan voor werknemers. Hierbij trachten we personen met riskant of problematisch gebruik zo vroeg mogelijk te motiveren tot gedragsverandering. 


                                                                                               Brochure

                 https://docs.google.com/a/cggeclips.be/file/d/0B3O26Jn8dLBVOG1WTEZSa0k1Z28/edit
    

  Infoflyers                                           Vroeghulp: Sterker aan het werk                                    Vorming & Training 


                                          Convenant bedrijven                                                    QADO