Informàtica (COMPETIC)

Qüestions avaluació inicial COMPETIC


Fulls informatius:


Observacions importants:

  • Per a qualssevol dels nivells d'Informàtica cal, com a material necessari, una memòria USB (llapis, pen drive) amb una capacitat mínima de 1 GB.

Bones pràctiques a l'aula d'informàtica (extret del Full informatiu per a l'alumnat de l'escola)

  • S'ha de tenir cura en accedir al lloc de l'ordinador assignat per tal de no malmetre'n el cablejat;
  • En acabar la sessió de classe, l'escriptori de l'ordinador ha de quedar tal i com s'hagi trobat. Els fitxers afegits durant la sessió cal guardar-los a la carpeta que el professorat  indiqui;
  • No s'ha de canviar el fons d'escriptori;
  • S'ha d'assegurar de sortir de les sessions obertes (correu electrònic, Google Drive,...) abans de tancar el navegador, si s'ha utilitzat;
  • S'ha d'assegurar de tancar correctament l'ordinador i la pantalla
  • L'ús dels ordinadors i dels recursos de l'Escola està restringit a les activitats formatives que s'hi fan i no és permès instal·lar-hi cap mena de programari;
  • L'aula d'informàtica es podrà fer servir en l'horari establert per realitzar activitats relacionades amb els estudis que es cursen al centre. Caldrà apuntar-se al llibre de registre que proporcionarà el/la professor/a responsable;
  • L'Escola promou l'ús del programari lliure i en català, tant en la formació com en l'ús particular.

Alguns enllaços d'utilitat:

Descàrrega de programes importants: