Anglès

Normativa

Els nous ensenyaments d'anglès  estan basats en la RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres formació d'adults del Departament d'Ensenyament.

Descripció

Resultat d'imatges de english is cool

Aquests estudis permeten que les persones adultes assoleixin un grau de competència comunicativa bàsica en anglès. A partir del curs 2013-2014 aquests estudis inclouen els nivells 1, 2 i 3, que  es corresponen amb els nivells A1, A2.1 i A2.2 respectivament, del MECR - Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.


Continguts

En aquest ensenyament es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de  situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un enton plurilingüe i multicultural.


Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.


Continuïtat    

Un cop finalitzats aquests estudis, es pot continuar la formació en una escola oficial d'idiomes, accedint al nivell de 3r sense haver de superar una prova de nivell.                                                                                                                                                              
ANGLÈS 1 - Usuari Bàsic/a  A1

A qui va adreçat aquest curs?

Aquest és un curs de 105 hores adreçat a totes aquelles persones que es volen iniciar en l’estudi de la llengua anglesa. Per tant, és un curs pensat per a gent que no té cap coneixement o molt pocs coneixements d’anglès.

    • Llibre de Text:
                  English File, Third Edition, Elementary. Student's Book and Workbook with Key, Oxford: OUP.
                  (ISBN: 978-0-19-459891-0)

                   Full Informatiu 2018-19 (A1)

                   Programa Curs 2018-19 (A1)

ANGLÈS 2 - Usuari Bàsic/a  A2.1

A qui va adreçat aquest curs?

Aquest és un curs de 105 hores adreçat a alumnes que han superat el nivell A1 i alumnes que  tenen coneixements bàsics de la llengua anglesa.

    • Llibre de Text: 
                   * L'alumnat que ha cursat el primer nivell utilitza el mateix llibre que el de 1 nivell.

                  * Per alumnat nou:

                  English File. Third Edition, Elementary. MultiPACK B with iTutor and iChecker. Oxford: OUP.                                                           (ISBN: 978-0-19-459867-5)

                  Full Informatiu 2018-19 (A2.1)

                    Programa Curs 2018-19 (A2.1)


ANGLÈS 3 - Usuari Bàsic/a  A2.2

A qui va adreçat aquest curs?

Aquest és un curs de 140 hores adreçat a alumnes que han superat el nivell A2.1 i alumnes que  tenen coneixements bàsics de la llengua anglesa.

    • Llibre de Text:

                   English File. Third Edition, Pre-Intermediate. Student's Book and Workbook with Key, Oxford: OUP.                                              (ISBN:978-0-19-459893-4).


                     Full Informatiu 2018-19 (A2.2)


GRAMMAR

http://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=us&selLanguage=en   (web del llibre de text) ***

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-and-vocabulary

http://www.dailygrammar.com/ (Lliçons de gramàtica on-line. Les pots baixar per e-mail)http://mural.uv.es/diezan/recursos.htm  (Recursos)

http://www.english4u.es/ejercicios.php  (Recursos)

http://www.agendaweb.org/ (Recursos)

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-exercises  (Exercicis de Gramàtica)

http://www.britishcouncil.org/kids.htm  (en especial, els apartats de songs i stories, us permetran escoltar cançons senzilles i contes per a infants)

http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/index.htm

http://www.manythings.org/e/easy.html

http://www.saberingles.com.ar/


                                                           Resultat d'imatges de famous quotes on learning english
                      NOVETATS!!!


  •   To Learn English  (Tests interactius de gramàtica anglesa per imprimir o per fer en línia)
          Blog molt interessant, que ha rebut el Premi Blocs Catalunya 2011 al blog personal. miLLoringlix és un blog amb nanolliçons
          de llengua anglesa.  Cada parell de dies trobareu una breu entrada on s’explica el significat d’una expressió anglesa, o la 
          traducció d’una expressió catalana, com “casar-se de penalt” o  ”més feliç que un gínjol”. Són expressions que ens ajuden
          poc a poc a millorar el nostre nivell d’anglès, i que normalment poden passar inadvertides. És breu, interessant i molt 
          didàctic, sense endinsar-se en la gramàtica o el vocabulari: a Internet ja hi podem trobar molts llocs per millorar això.
           

                                                                             

                

Subpàgines (1): Fitxers Anglès