Anglès

PROVA DE NIVELL

       

Fulls informatius alumnat (curs 2020-2021)

Anglès 1


                                              


Normativa
Els nous ensenyaments d'anglès  estan basats en la RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres formació d'adults del Departament d'Ensenyament.

Descripció

Resultat d'imatges de english is cool

Aquests estudis permeten que les persones adultes assoleixin un grau de competència comunicativa bàsica en anglès. A partir del curs 2013-2014 aquests estudis inclouen els nivells 1, 2 i 3, que  es corresponen amb els nivells A1, A2.1 i A2.2 respectivament, del MECR - Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.


Continguts

En aquest ensenyament es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de  situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un enton plurilingüe i multicultural.


Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.


Continuïtat    

Un cop finalitzats aquests estudis, es pot continuar la formació en una escola oficial d'idiomes, accedint al nivell de 3r sense haver de superar una prova de nivell.    
    

ANGLÈS 1   Nivell Bàsic A1

A qui va adreçat aquest curs?

Aquest curs està adreçat  adreçat a totes aquelles persones que es volen iniciar en l’estudi de la llengua anglesa. Per tant, és un curs pensat per a gent que no té cap coneixement o molt pocs coneixements d’anglès.

Té una durada de 105 hores, distribuïdes en tres hores setmanals.
     

ANGLÈS 2   Nivell Bàsic A2.1

A qui va adreçat aquest curs?

Aquest curs està adreçat a alumnes que han superat el nivell A1 i alumnes que  tenen coneixements bàsics de la llengua anglesa.

Té una durada de 140 hores, distribuïdes en quatre hores setmanals.


ANGLÈS 3   Nivell Bàsic A2.2

A qui va adreçat aquest curs?

Aquest curs està adreçat a alumnes que han superat el nivell A2.1 i alumnes que  tenen coneixements bàsics de la llengua anglesa.

Té una durada de 140 hores, distribuïdes en quatre hores setmanals.


            

 INTERESTING LINKS

     DICTIONARIES     RESOURCES
  • http://mural.uv.es/diezan/recursos.htm (Llistat de Recursos)


       
        

                

Subpàgines (1): Fitxers Anglès