Català

Fulls informatius alumnat (curs 2021-22)


Normativa

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2013, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, i a les llengües estrangeres, d’aplicació als centres de formació d’adults que depenen del Departament d’Ensenyament.
CATALÀ 1  Nivell A1           

El nivell A1 té per finalitat que l’estudiant sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua per respondre a les necessitats personals més immediates i de subsistència, i sobre temes molt familiars o del seu entorn més proper.

Té una durada de 105 hores, distribuïdes en 3 hores setmanals.CATALÀ 2  Nivell A2


El nivell A2 té per finalitat que l’estudiant pugui comunicar-se en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral.


Té una durada de 140 hores, distribuïdes en quatre hores setmanals.CATALÀ 3   Nivell B1

El nivell B1 té per finalitat que l'estudiant sigui capaç d'expressar amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d'interès personal, i fer front de manera flexible a situacions habituals, en la varietat estàndard de l'entorn d'aprenentatge.

Té una durada de 140 hores, distribuïdes en quatre hores setmanals. 
Recursos de consulta en línia

VIDEOTUTORIAL PER DETECTAR ERRADES AMB EL CORRECTOR EN LÍNIA

https://youtu.be/DlQYsCwbk3Y

CORRECTORS ORTOGRÀFICS

Corrector general

Languagetool (Revisa errors gramaticals i d'estil)

DICCIONARIS:

Institut d'Estudis Catalans

Enciclopèdia catalana

Sinònims

Wordreference. Diccionaris

EINES DE CONSULTES DIVERSES

Conjugació verbs

Optimot

Dictats en línia de la Generalitat de Catalunya

Aprendre català (Gen.Cat)

Recursos per aprendre llengua catalana

Llengua catalana i literatura

Parla.cat (Espai d'aprenentatge)

RodaMots

Dites Populars

CURS DE CATALÀ BÀSIC PER APRENDRE A ESCRIURE DIFERENTS TIPUS DE TEXTOS

Nivell intermedi (Bàsic)

Nivell de suficiència (Avançat) 
Metodologia


La metodologia didàctica es basa en l'enfocament comunicatiu i prioritza el desenvolupament de les habilitats lingüístiques comunicatives. Les habilitats que es treballen són comprensió i expressió orals i escrites, que permetran fer front a situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

L'enfocament metodològic a l'aula ha de ser reflexiu, col·laboratiu, autònom i comunicatiu. Ha de tenir a l'estudiant com a eix fonamental, i per tant aquest ha de poder interactuar activament en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Ha d'oferir-li situacions, temes i tasques propers als seus interessos i alhora s'ha de relacionar amb les seves experiències actuals o futures.

Tots els nivells participen en:
- CLUB DE LECTURA FÀCIL  (en col·laboració amb la Biblioteca Municipal i el Consorci per a la Normalització Lingüística)
- CLUB DE LECTURA. Biblioteca Municipal
- PARELLES DE CONVERSA 


Subpàgines (1): Fitxers Català