Castellà

Fulls informatius alumnat (curs 2020-2021)

Castellano A1

Castellano A2

Castellano B1

Normativa

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2013, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, i a les llengües estrangeres, d’aplicació als centres de formació d’adults que depenen del Departament d’Ensenyament.
CASTELLÀ 1  Nivell A1           

El nivell A1 té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua per respondre a les necessitats personals més immediates i de subsistència, i sobre temes molt familiars o del seu entorn més proper.

Té una durada de 105 hores, distribuïdes en 3 hores setmanals.CASTELLÀ 2  Nivell A2


El nivell A2 té per finalitat que l’aprenent/a pugui comunicar-se en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral.


Té una durada de 140 hores, distribuïdes en quatre hores setmanals.CASTELLÀ 3   Nivell B1

El nivell B1 té per finalitat que l'aprenent/a sigui capaç d'expressar amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d'interès personal, i fer front de manera flexible a situacions habituals, en la varietat estàndard de l'entorn d'aprenentatge.

Té una durada de 140 hores, distribuïdes en quatre hores setmanals.

Subpàgines (1): Fitxers Castellà