Preparació per a la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 i de 45 anys

A qui va adreçat el curs:

El curs va adreçat a persones majors de 25 o 45 anys que volen accedir a la universitat i no tenen superat el batxillerat o les PAU.

Objectiu del curs:

L'objectiu del curs és preparar l'alumnat per aconseguir superar una prova lliure que es convoca el mes de febrer i es realitza a finals d'abril.

Parts de la prova lliure:

La prova lliure consta de dues parts:

a) assignatures comunes: català, castellà, comentari de text i anglès.

b) assignatures específiques: dues assignatures a triar segons el grau universitari que es vulgui cursar. Vegeu més informació.

Majors de 45 anys:

L'alumnat major de 45 anys està exempt de la prova d'anglès i se'ls canvia la part específica de la prova per una entrevista personal.

Horari de preparació de les matèries comunes. Curs 2017-18:


Fulls informatius de les matèries:

Anglès

Castellà

Català

Comentari de text

Més informació a:

Accés majors de 25 anys

Accés majors de 45 anys


Subpàgines (1): Fitxers accés Universitat