Graduat en Educació Secundària (GES) presencial


Què és el GES presencial:

És el graduat en educació secundària que correspon als quatre cursos de la ESO.

A la Formació d'Adults, aquest ensenyament del GES consta de dos nivells. A l'Escola de Formació d'Adults de la Seu d'Urgell, en aquest curs 2014-2015 oferim els dos nivells complets.

A qui va adreçat:

El Nivell 1 va adreçat a alumnes que tinguin estudis primaris i vulguin continuar la seva formació cursant el primer nivell de graduat en educació secundària i que tinguin disponibilitat horària per assistir a les classes presencials.

El Nivell 2 va adreçat a alumnes que vulguin acabar els seus estudis secundaris i aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària i que tinguin disponibilitat horària per assistir a les classes presencials.


Com està estructurat el curs:

El curs de Nivell 1 que s'ofereix en aquest curs consta de 17 mòduls distribuïts en tres trimestres:

Nivell 1
1r trimestre
A partir del 19 de setembre
2n trimestre
A partir del 12 de desembre
3r trimestre
A partir del 20 de març
CS1 Llengua castellana 1


LC1 Llengua catalana 1  
CS 2 Llengua castellana 2


LC2 Llengua catalana 2
OP3 Història de la pintura
moderna i contemporànea

AX Literatura

1AN1 Anglès 1


OP1 Matemàtiques 0 MA1 Matemàtiques 1 MA2 Matemàtiques 2

MC1 Educ. per a la salut       MC2 Física i Química 1          MC3 Ciències Naturals

SO1 Història 1                      SO2 Geografia 1                   SO3 Ed. per a la ciutadania

OP2 Informàtica                                                                    


El curs de Nivell 2 que s'ofereix en aquest curs consta de 17 mòduls distribuïts en tres trimestres:

Nivell 2
1r trimestre
A partir del 19 de setembre
2n trimestre
A partir del 12 de desembre
3r trimestre
A partir del 20 de març
CA3 Llengua catalana 3
OP6 Escriptura creativa   
CA5 Literatura catalana 

CT3 Literatura castellana

CT4 Literatura castellana


OP4 Matemàtiques introducció
     segon nivell

MA3 Matemàtiques 3

CIA2 Anglès 2                 

MA4 Matemàtiques 4

CIA3 Anglès 3

BG Biologia i Geologia         

TE Tecnologia

FQ2 Física i Química 2

EMM C. Socials i moviments
         migratoris

GG2 Geografia 2

HS2 Història 2OP5 Informàtica 2

Com s'avaluarà

Cada mòdul té una durada d'un trimestre. En acabar aquest període, s'avaluarà l'alumne i si obté la qualificació d'apte, el mòdul quedarà superat definitivament. L'avaluació de cada mòdul serà continuada al llarg de tot el trimestre.

Fulls informatius dels mòduls

GES 1

Anglès 1 (1AN1)

Lengua cast 1 (CS1)

Lengua cast 2 (CS2)

Llengua i cultura italianes (OPT)

Llengua catalana 1 (LC1)

Llengua catalana 2 (LC2)

Literatura catalana I (AX)

Història 1 (HS1)

Geografia 1 (CG1)

C. Socials i educació per a la ciutadania (EC)

Matemàtiques 0 (OP1)

Matemàtiques 1 (MA1)

Matemàtiques 2 (MA2)

Ciències naturals (CN1)

Educació per a la salut (ES)

Física i Química 1 (FQ1)

GES 2

Anglès 2 (1AN2)

Anglès 3 (1AN3)

Biologia i Geologia (BG)

Llengua catalana III (CA3)Subpàgines (1): Fitxers GES