Benvinguts al Centre de Formació d'Adults de la Seu d'Urgell


  *Codi del centre: 25008583        *Carrer Capdevila, 31   25700 La Seu d'Urgell        *Correu electrònic: c5008583@xtec.cat       *Telèfon: 973 36 06 04
Ara és el moment d'ampliar els vostres estudis, continuar-los... Veniu al nostre centre. Cursos gratuïts!
CURS 2022-23.  
Preinscripció del 21 al 29 de juny
Documents necessaris:

1. Full de sol·licitud degudament complimentat
2. Fotocòpia del DNI, NIE, passaport
3. Fotocòpia de la targeta sanitària
4. Historial acadèmic (només alumnes de GES)
5. Sol·licitud de matrícula per a menors (només en el cas d’alumnes de GES menors de 18 anys)