חזון ביה"ס

   בית הספר "המשיח האנגליקאני" רואה את עצמו כמחויב ויכול להשפיע באופן חיובי על תלמידים, הורים ומורים להטמעת  תוכנית שילוב התקשוב בהוראה. בית הספר רואה כי גלישה בטוחה באינטרנט היא זכות לכל תלמיד.

בית הספר מאמין שהתלמידים בביה"ס היסודי מהווים אבן יסוד וחולייה חשובה שדרכה אפשר להוביל לשינוי.

   ביה"ס פועל בשלושה מישורים:

*         המישור החינוכי

   בית הספר שואף :

      *    להעלאת המודעות אצל מורים, הורים ותלמידים לחשיבות השימוש באינטרנט בטוח.

*         לייצור סביבה חינוכית מתוקשבת  ומאתגרת העונה על השונות בין תלמידים  והקניית כלים טובים לחיים בשילוב אמצעים טכנולוגיים.

*         לייצור סביבה טכנולוגית מעודדת פיתוח מיומנות של תלמיד שואל, חוקר, יוזם לוקח אחריות עצמית על לימודיו.

*         לייצור  סביבה טכנולוגית המעודדת למידה רצינית ואיכותית המאפשרת לכל תלמיד למצוא את יכולתו ולהגיע להישגים לימודיים טובים.

*         לייצור סביבה טכנולוגית שמאפשרת יכולת לאסוף  ,לארגן ולעבד מידע תוך שימוש במיומנויות מחשב.

*         ביה"ס לוקח על  עצמו אחריות על פיתוח חשיבה מדעית טכנולוגית ומיומנות תקשורת בין כל באי בית הספר.

*         ביה"ס לוקח אחריות על עצמו לנהל שיעורים מתוקשבים לפחות פעם בשבוע.

*    המישור החברתי ערכי

*         ביה"ס פועל על בסיס השיטה ההומניסטית , מפתח אישיות התלמידים וכישרונותיהם לנהל למידה עצמאית מתוקשבת, מחנך את תלמידיו לערכים של סובלנות , כבוד אדם, יושר, צדק חברתי וערכים ואחריות למען קיימות הסביבה.

*         אנו מטפחים את האווירה האנושית והכבוד ההדדי בין כל באי בית הספר, מחנכים לאכפתיות ולקחת אחריות לביסוסה של חברה המונית צודקת.

*    המישור הקהילתי

*         ההורים הם שותפים בעשייה החינוכית בבית הספר , לכן אנו מאמינים בחשיבות השתתפותם בתהליך החינוכי  שמוביל לשינוי בתפיסת התלמידים וההורים לשימוש בטוח ברשת האינטרנט, ומעודדים אותם להשתתף בפעולות חברתיות בבית הספר שמעודדות השתייכות התלמידים למוסד שבו לומדים

*         בסוף אנו מאמינים שכל התחלה מביאה עמה התרגשות וצפייה , צוות בית הספר נרתם מהתחלת השנה ועדיין פועל בנמרצות רבה כדי להגשים את היעד , לכן אני מודה מקרב לב לכל הגורמים ובעיקר רכזת האשכול- ראניה מטר, רכזת התקשוב מזאוי אריג' ולכל צוות המורים  שבעבודה מאומצת יאפשרו הגשמת חזון זה .

Comments