Zde se nacházejí dokumenty ke stažení rozdělené do jednotlivých kategorií pro systémy managementu. Stahovat jednotlivé dokumenty lze kliknutím na odkaz. 
 
 QMS -  systém managementu kvality (ISO 9001) 


https://goo.gl/y2sOQX

Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.

 


 QSv -  systém managementu kvality - svařování (ISO 9001 a ISO 3834)

 

https://docs.google.com/a/cert-aco.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2VydC1hY28uY3p8Y2VydC1hY298Z3g6NDk2ODQyMzU5MjRkNTNjNA

Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.

 


 MD -  systém managementu kvality - zdravotnické  prostředky (ISO 13485) 


https://docs.google.com/a/cert-aco.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2VydC1hY28uY3p8Y2VydC1hY298Z3g6MWI5OGYzYzIzZTYwODA5NQ

Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.

 


 EMS - systém environmentálního managementu (ISO 14001) 


https://goo.gl/Edowz8

Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci. EMAS -  ověření systému environmentálního managementu a validace prohlášení (EMAS) 


https://drive.google.com/open?id=0B0LIzR31VYUicGFQODhfMlJrRUU&authuser=0EMAS Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.

 


 OHSMS -  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  (ISO 45001) 

https://drive.google.com/open?id=0B0LIzR31VYUicGFQODhfMlJrRUU&authuser=0OHSMS Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci. HACCP -  Systém kritických bodů (HACCP) 


https://docs.google.com/a/cert-aco.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2VydC1hY28uY3p8Y2VydC1hY298Z3g6NjYzNTQ1MmMzMjQyY2Rj

HACCP Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci. ISMS -  Systém managementu bezpečnosti informací (ISO 27001) 

https://docs.google.com/a/cert-aco.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2VydC1hY28uY3p8Y2VydC1hY298Z3g6NjYzNTQ1MmMzMjQyY2Rj

ISMS Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci. EnMS -  systém managementu hospodaření s energií (ISO 50001)  
   
https://docs.google.com/a/cert-aco.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2VydC1hY28uY3p8Y2VydC1hY298Z3g6NjYzNTQ1MmMzMjQyY2Rj

EnMS Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.