Zde se nacházejí dokumenty ke stažení rozdělené do jednotlivých kategorií pro systémy managementu. Stahovat jednotlivé dokumenty lze kliknutím na ikonu.   K dispozici jsou Formuláře (žádosti o certifikaci/recertifikaci) a Informace pro žadatele o certifikát.

 QMS -  systém managementu kvality 
(ISO 9001)


https://goo.gl/y2sOQX

Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.

 


 QSv -  systém managementu kvality - svařování 
(ISO 9001 a ISO 3834)

 

https://docs.google.com/a/cert-aco.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2VydC1hY28uY3p8Y2VydC1hY298Z3g6NDk2ODQyMzU5MjRkNTNjNA

Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.

 


 MD -  systém managementu kvality - zdravotnické  prostředky (ISO 13485) 


https://docs.google.com/a/cert-aco.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2VydC1hY28uY3p8Y2VydC1hY298Z3g6MWI5OGYzYzIzZTYwODA5NQ

Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.

 


 EMS - systém environmentálního managementu (ISO 14001) 


https://goo.gl/Edowz8

Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.EMAS -  ověření systému environmentálního managementu a validace prohlášení (EMAS) 


https://drive.google.com/open?id=0B0LIzR31VYUicGFQODhfMlJrRUU&authuser=0Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.

 

https://goo.gl/Zyugpx

Informace č. 17-2017 – pro organizace s pro organizace s ověřeným environmentálním prohlášením EMAS – vydání Nařízení komise (EU) 2017/1505, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (EMAS)OHSAS -  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  (OHSAS 18001) 

https://goo.gl/JtqbYh
Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu
v
šeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci
OHSMS -  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  (ISO 45001) 

https://docs.google.com/a/cert-aco.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2VydC1hY28uY3p8Y2VydC1hY298Z3g6NGZkMDY4NDJkYzEyMjlmMQ
Informace pro žadatele / držitele  certifikátů systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP / OHSMS) dle normy ISO 45001:2018 
v
šeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci

HACCP -  Systém kritických bodů (HACCP) 


https://docs.google.com/a/cert-aco.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2VydC1hY28uY3p8Y2VydC1hY298Z3g6NjYzNTQ1MmMzMjQyY2Rj

Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.FSMS -  Systém managementu bezpečnosti potravin 
(ISO 22000)  

Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.

https://goo.gl/DVZQ2L
ISMS -  Systém managementu bezpečnosti informací 
(ISO 27001) 

https://docs.google.com/a/cert-aco.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2VydC1hY28uY3p8Y2VydC1hY298Z3g6MTQwZTFhZGNmNDgyMDBkMQ

Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.


EnMS -  systém managementu hospodaření s energií 
(ISO 50001) 


https://docs.google.com/a/cert-aco.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2VydC1hY28uY3p8Y2VydC1hY298Z3g6NDkzY2RkYzc1YjJlMDVlZg

Informace o certifikaci a povinnosti držitele certifikátu 

všeobecné informace o postupu certifikace pro žadatele o prvotní certifikaci, opakovanou certifikaci.

L