Podrobnější Informace najdete v sekci "Informace pro klienty".

Vyjádření Úřad pro ochranu osobních údajů k aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19.                                                              Více informací na https://www.uoou.cz/k-nbsp-povinnemu-testovani-zamestnancu-ve-nbsp-firmach/d-48379

Vydání normy ISO 22000:2018
V květnu 2019 byly vydána ČSN EN ISO 22000:2019 - Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci.
Stanoveno přechodové období pro organizace s certifikovaným systémem managementu bezpečnosti potravin (FSMS) z ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018 do 29. 06. 2021.

Vydání Nařízení komise (EU) 2018/2026, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (EMAS)
19. prosince 2018 bylo publikováno uvedené nařízení a stanoven postup pro schválení environmentálního prohlášení.
Po 9. lednu 2020 budou environmentálním ověřovatelem schvalována environmentální prohlášení podle nařízení (ES) č. 1221/2009 již podle požadavků přílohy IV upravené nařízením Komise EU č. 2018/2026.

Vydání normy  ISO 50001:2018
V březnu 2019 vydána norma ČSN EN ISO 50001:2019 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.
Stanoveno přechodové období pro organizace s certifikovaným systémem managementu hospodaření s energií podle ISO 50001:2011 na ISO 50001:2018 do 21. 08. 2021.

Vydání normy ISO 45001:2018

V říjnu 2018 vydána norma ČSN ISO 45001:2018 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití.
Stanoveno přechodové období pro organizace s certifikovaným systémem managementu hospodaření s energií podle BS OHSAS 18001:2007:na ISO 45001:2018 do 12. 03. 2021

Vydání revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

V září 2015 došlo k dlouho očekávanému vydání norem ISO 14001:2015 (vydána 15. 9. 2015) a ISO 9001:2015 (23. 9. 2015). Společné komuniké IAF a ISO o zveřejnění a stanovení přechodového období určuje, že přechod na obě nové normy musí být dokončeno do 15. 9. 2018 - komuniké ke stažení zdeSETKÁNÍ MANAŽERŮ A AUDITORŮ

Pravidelný Slet certifikovaných manažerů, auditorů a technických expertů, spojený s kalibrací pohledů na systémy managementu“ je naplánován na září 2021.