HACCP – Systém kritických bodů - Věstník MZe 2/2010  

Systematický přístup k zdravotní nezávadnosti produktů v rámci potravinového řetězce 


Ročně miliony lidí podléhají různým onemocněním, která jsou způsobena výrobou produktů potravinového řetězce provozovanou v neřízeném režimu. Existují potravinářské provozy, restaurace, obchody, cateringové společnosti a zemědělské prvovýrobní společnosti, které své produkty vystavují nebezpečí kontaminace nebo se dokonce neúmyslně podílí na šíření kontaminovaných produktů. Certifikace systému kritických bodů HACCP je nejefektivnější cestou v tvorbě systémů managementu bezpečnosti potravin.

HACCP je systém řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin založený na prevenci. Poskytuje systematické metody pro analyzování výrobních

zemědělských a potravinářských procesů, identifikaci všech možných nebezpečí, analýzu rizik, stanovení kritických kontrolních bodů nezbytných k zajištění kvality a nezávadnosti potravinářských produktů a důsledné řízení a kontrolu těchto kritických bodů. HACCP je založen na Codexu Alimentarius, který byl vyvinut mezinárodními organizacemi: Organizací pro potraviny a zemědělství Spojených národů (Food and Agricultural Organization of the United Nations) a Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization).

 

Při aplikaci systému HACCP lze nebezpečí porušení zdravotní nezávadnosti, jakosti nebo biologické hodnoty odstranit již v průběhu výroby potravinářského produktu. Systém HACCP je nedílnou součástí celosvětového programu FAO/WHO pro standardizaci potravin, jakož i součástí potravinářské legislativy EU. Certifikace systému HACCP je v ČR akreditovanou aktivitou a realizuje se podle normativního dokumentu MZe ČR - Všeobecné požadavky na systém kritických bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci.

 

Má význam certifikovat systém kritických bodů HACCP, když se jedná o legislativní požadavek?

Jednoznačně ano. V tak náročném oboru, jakým bezesporu je oblast výroby nebo zpracování potravin, lze požadavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost považovat za klíčové a naplňování těchto závazků je nezbytné prokázat i prostřednictvím nezávislého auditu, který podtrhne kontroly prováděné státními dozorovými orgány. Pro uplatnění na náročných evropských nebo dokonce světových trzích je certifikace jakosti a zdravotní nezávadnosti nezbytně nutným předpokladem. Nelze opomenout ani výhody, které přináší možnost využít dotačních titulů na podporu podnikání v potravinářském oboru resp. základ pro účast v KLAS A .

Přínosy:

Certifikace HACCP je efektivním nástrojem, který podporuje ostatní preventivní opatření proti šíření bakteriální, chemické nebo fyzikální kontaminace výrobků. Mezi další přínosy lze zařadit pozvednutí prestiže Vaší organizace v konkurenčním prostředí spojeném s větší důvěrou Vašich obchodních partnerů , kontrolních orgánů a zákazníků při  prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému kritických bodů třetí nezávislou stranou nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou.