FSMS - Systém managementu bezpečnosti potravin - ISO 22000  

Systémy managementu bezpečnosti potravin - konkurenční výhoda při prokázání bezpečnosti a kvality potravin


Problematika bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin je v centru zájmu spotřebitelů již mnoho let a v návaznosti na potřeby sjednotit roztříštěný přístup k řízení bezpečnosti potravin byl vytvořen v rámci působnosti Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) standard orientovaný na celý řetězec subjektů, které

podnikají v potravinovém řetězci, od výrobců krmiv, prvovýrobců přes výrobce potravin, přepravce, provozovatele skladů, dodavatele, velkoobchody, maloprodejce a stravovací zařízení. Norma navazuje na zásady systému analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) a kroky k jeho zavedení vypracované Komisí Codex Alimentarius a dále je rozvíjí, současně úzce navazuje na normu ISO 9001. 

    

Jakákoliv pochybení v potravinovém řetězci mohou být nebezpečná a velmi nákladná. Cílem normy ISO 22000 je zajistit bezpečnost potravin tím, že budou eliminovány slabší články v mechanismu tohoto řetězce. Velmi obecně lze uvést, že norma ISO 22000 harmonizuje a specifikuje celosvětové požadavky na systémy managementu bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti v potravinovém řetězci včetně HACCP, ve kterém organizace:   a) potřebuje dokázat svoji schopnost řídit rizika spojená se zajištěním zdravotní nezávadnosti potravin, aby byla schopna trvale poskytovat bezpečný produkt, který bude vyhovovat nejen požadavkům zákazníků, ale i všem aplikovatelným předpisům na bezpečnost potravin;   b) si klade za cíl zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím efektivní kontroly možných rizik spojených s dodáváním potravin.

  

Pro koho je norma určena?

 

Normu ISO 22000 lze aplikovat ve všech organizacích zapojených v potravinovém řetězci, který sahá od zemědělské prvovýroby (farmářů), přes výrobce krmiv, zpracovatele potravin, sklady potravin, dopravce, veškeré dodavatele služeb (úklid, DDD atp.), až po maloobchodní prodej a veřejné stravování. Nedílnou součástí potravinového řetězce jsou i jiné, nepřímo zapojené organizace, jako např. výrobci strojů a zařízení, obalového materiálu, čistidel, přísad a ingrediencí. Všechny tyto organizace mohou pochopitelně svými dodávkami také ovlivnit bezpečnost potravin.

 

Přínosy:

Důvěryhodná garance bezpečnosti potravin potvrzená nezávislou třetí stranou,  efektivní využití již dříve získaných certifikátů (systému kritických bodů HACCP a systému managementu kvality ISO 9001),  snížení nákladů na zavádění požadavků na systém bezpečnosti potravin podle dalších  oborových standardů v oblasti bezpečnosti potravin (IFS, BRC…), podpora procesu zjednodušení komunikace s obchodními řetězci.