EMS - Systém environmentálního managementu - ISO 14001  

Certifikace systému environmentálního managementu - Váš přístup v podnikání k životnímu prostředíSystém environmentálního managementu (EMS) podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001 představuje vyznání životního stylu ve světě podnikání a jasnou deklaraci pro okolí o chování a přístupu organizace k životnímu prostředí. Certifikace EMS potvrzuje, že vlastníci, management a zaměstnanci podnikatelského subjektu nejenom vnímají odpovědnost k životnímu prostředí, ale jsou ochotni si nechat tuto odpovědnost potvrdit nezávislým auditem a veřejně ukázat, že stanovené zásady v chování a v přístupu k životnímu prostředí jsou součástí jejich podnikání.

Certifikace podle ISO 14001 je v současné době již nezbytností v mnoha oblastech podnikání. Certifikáty jsou vyžadovány v obchodních vztazích, v rámci výběrových řízení nejen v dodavatelských řetězcích, ale i v soutěžích dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Plnění požadavků normy  ISO 14001 je základem i pro některé další certifikace oborové/profesní např. SUCO.

Pro koho je norma určena?

Mezinárodní norma ISO 14001 je zaměřena na oblast environmentálního managementu a je určena pro aplikaci v jakékoliv organizaci bez ohledu na její velikost, dislokaci či charakter. ISO 14001 je součástí rodiny procesně orientovaných mezinárodních norem důsledně založených na Demingově principu PDCA (plánuj-udělej-kontroluj-jednej). Identifikace environmentálních aspektů, které mají dopad na životní prostředí, jejich řízení a monitorování a neustálé zlepšování jsou profilové požadavky normy ISO 14001. Pokud jsou tyto profilové požadavky EMS důsledně osvojeny, potom lze očekávat prokazatelné přínosy v podnikání.

Přínosy:

Jasné prokázání přístupu a chování k životnímu prostředí a to v komunikaci se zákazníky, investory, občanskou veřejností a státními i soukromými institucemi; dosažení plné shody s legislativou a všemi aplikovatelnými požadavky, které se týkají životního prostředí; odhalování možných rizik, neshod a havárií s nežádoucími dopady na životní prostředí a chod organizace; zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny (nižší úroky, pojistné); úspora nákladů důsledným řízením/šetřením materiálových a energetických vstupů; minimalizace rizika pokut a jiných sankcí, spojených s poškozováním životního prostředí; usnadnění dosažení povolení a schválení pro podnikání v náročných a citlivých podmínkách na chování k životnímu prostředí.