Co je certifikace: 

 

Certifikace je nezávislé, nestranné a způsobilé posuzování třetí stranou. Cílem certifikace je poskytnout všem stranám důvěru, že systém managementu splňuje specifické požadavky uvedené v systémových normách popř. specifikacích. Certifikace se stává neodmyslitelným moderním nástrojem řízení organizace.


Obecné schéma průběhu certifikace: