Ceny jsou uvedeny bez DPH

      Manažer systému managementu organizace                                                   

  Cena pro prvotní certifikaci (zkouška) 
 Manažer kvality (QM)   9.100,-
 2  Manažer EMS (M EMS) 7.600,-
 3  Manažer BOZP (M BOZP)  7.400,-
 4  Manažer metrologie (MM) 9.500,-
 5  Manažer BI (bezpečnosti informací)  6.500,-
 6  Manažer hospodaření s energií (M EnMS)  6.500,-
 7  Manažer BP (bezpečnosti potravin)  6.500,-


  Cena za recertifikaci (prodloužení platnosti) 
 Manažer kvality (QM)  4.000,-
 2 Manažer EMS (M EMS)4.000,-
 3 Manažer BOZP (M BOZP) 4.000,-
 4 Manažer metrologie (MM)4.000,-
 5 Manažer BI (bezpečnosti informací) 3.500,-
 6 Manažer hospodaření s energií (M EnMS) 3.500,-
 7 Manažer BP (bezpečnosti potravin) 3.500,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH

     Auditor systému managementu organizace                                                  

  Cena pro prvotní certifikaci (zkouška) 
8 Lead auditor kvality (QA)   10.900,- Kč
 9 Auditor EMS (AEMS)     9.500,- Kč
 10 Auditor BOZP (M BOZP)  9.500,- Kč
 11 Auditor BI (bezpečnosti informací) 6.500,- Kč  
12 Auditor hospodaření s energií (M EnMS)   6.500,- Kč
13 Auditor BP (bezpečnosti potravin)     
6.500,- Kč

  Cena za recertifikaci (prodloužení platnosti) 
8 Lead auditor kvality (QA)   4.000,- Kč
 9 Auditor EMS (A EMS)     4.000,- Kč
 10 Auditor BOZP (M BOZP)  4.000,- Kč
 11 Auditor BI (bezpečnosti informací) 3.500,- Kč  
12 Auditor hospodaření s energií (M EnMS)   3.500,- Kč
13 Auditor BP (bezpečnosti potravin)     
3.500,- Kč


Poznámka: cena za recertifikaci se zkouškou vychází z ceny za prvotní recertifikaci, sníženou o  30%.