Funkce dle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 (archiv)         


Tyto funkce jsou nahrazeny kategoriemi v Certifikačním schématu Systémy       managementu organizací (CS SMO), Manažer
 systému managementu organizace, 
((bod 1 v Certifikaci osob) 


Funkce, které nejsou uvedené v CS SMO
7. Technik HACCPFunkce dle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 (archiv)           


Tyto funkce jsou nahrazeny kategoriemi v Certifikačním schématu Systémy managementu organizací (CS SMO), Auditorr systému managementu organizace
(bod 2 v Certifikaci osob)

1. Certifikační auditor -Auditor kvality
2. Auditor environmentu
3. Auditor BOZP
4. Auditor pro bezpečnost potravin


Funkce, které nejsou uvedené v CS SMO
5. Interní auditor
6. Externí auditor