Funkce dle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013                       

Pro uvedené kategorie (1, 2) v současné době probíhá posouzení Certifikačního schématu Českým institutem pro akreditaci:Funkce dle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2003                         

Pro uvedené kategorie (1, 2, 3) v současné době není podle nové normy vytvořeno certifikační schéma, certifikace probíhá v certifikačním orgánu CERT-ACO pro certifikaci osob:

1. Manažer pro lidské zdroje

2. Management consultant

3. Manažer vzorkování pro účely evidence a látek s obsahem PCB