Základní informace - certifikace osob:                          

 

CERT-ACO - certifikační orgán pro certifikaci osob č.3028  je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 pro provádění certifikace osob působících v oblasti managementu kvality, EMS, BOZP, bezpečnosti potravin, metrologie, hospodaření s energií, bezpečnosti informací.

 

Certifikace osob je jedním z prostředků prokazujících, že certifikovaná osoba splňuje požadavky certifikačního schématu.


V současné době je Českým institutem pro akreditaci schváleno certifikační schéma: 

1 -Systémy managementu organizací pro Manažera systému           managementu organizace a Auditora systému managementu organizace.                      


2. Certifikační schéma Technik NDT zkoušení ve stavebnictví


Vlastníkem certifikačního schéma je Sdružení organizací pro certifikaci pracovníků, schéma uvedeno na

www.certifikacepracovniku.cz 


Žadatelé, kteří uspějí u zkoušky, obdrží osobní certifikát, tzn. doklad, který prokazuje, že úspěšně splnil požadavky, a že je oprávněn a schopen zastávat příslušnou funkci. Akreditovaná certifikace znamená, že znalosti potřebné k získání certifikátu ověřuje orgán, který se nepodílí personálně, ani jinak na vzdělávání a přípravě ke zkoušce (třetí strana).  
Oblasti certifikace a kategorie                                                                 
Systémy managementu organizací, a), b), c)                                            

Funkce dle Certifikačního schématu, akreditace Českého institutu          

pro akreditaci                                                                                           


 • a) Manažer systému managementu organizace                                
  • Manažer kvality
  • Manažer EMS
  • Manažer metrologie
 • b) Auditor systému managementu organizace                                
  • Lead auditor kvality
  • Auditor EMS
  • Auditor BOZP
  • Auditor BI (bezpečnosti informací)
  • Auditor hospodaření s energií (M EnMS)
  • Auditor BP (bezpečnosti potravin)

 • d) Ostatní                                                         
  • Manažer BOZP
  • Manažer BI (bezpečnosti informací)
  • Manažer hospodaření s energií (M EnMS)
  • Manažer BP (bezpečnosti potravin)
  • Manažer vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB
  • Manažer vzorkování vod
  • Management Consultant
  • Manažer pro lidské zdroje
Pozn.   d)  Požadavky dle metodik certifikačního orgánu CERT-ACO.