CERT-ACO
PROČ PRÁVĚ CERTIFIKACE OD CERT-ACO

Naše společnost CERT-ACO je pravidelně podrobována dozoru akreditačních orgánů. To dává záruku, že naše certifikáty jsou nejvyšší kvality. 
Certifikáty CERT-ACO se vyznačují vysokou bonitou, která plyne z renomé společnosti a certifikáty jsou uznávány partnery na světových trzích. 
Audity jsou prováděny vysoce kvalifikovanými auditory, jejichž dalšímu rozvoji věnuje CERT-ACO mimořádnou pozornost.

Vítejte na stránkách Vašeho partnera pro … 

Informace pro klienty - zasáhla Vás mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, 
týkající se koronavirové epidemie?


CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU


Oblasti akreditované certifikace a ověřování:
 • certifikace systémů managementu kvality (QMS) a svařování (Sv)
 • certifikace systémů environmentálního managementu (EMS)
 • certifikace systémů managementu hospodaření s energií (EnMS)
 • certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS)
 • certifikace systémů kritických bodů výrobců potravin (HACCP)
 • certifikace systému managementu bezpečnosti potravin (FSMS)
 • certifikace systémů kvality výrobců zdravotnických prostředků (MD)
 • ověřování environmentálního prohlášení (EMAS)
 • certifikace systému managementu bezpečnosti informací (ISMS)

Ostatní:
 • ověřování Odborného podniku pro nakládání s odpady (SUCO)
 • certifikace systémů společenské odpovědnosti (CSR)
 • spolupráce při prověřování vojenských obranných standardů (AQAP)
 • prověřování managementu kvality projektů ČSN EN ISO 10006:2004 (QiP)
 • certifikace Managementu hygieny potravinářských obalů EN 15593
 • certifikace poskytovatelů překladatelských služeb ČSN  
 • EN 15038:2006 (QTS)
PERSONÁLNÍ CERTIFIKACE


Oblasti certifikace:
 • Management kvality
 • Environmentální management 
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Bezpečnost potravin
 • Bezpečnost informací
 • Hospodaření s energií
 • Metrologie
 • Technik NDT zkoušení ve stavebnictví

Certifikační orgán CERT-ACO je oprávněn vydávat  certifikáty dle uznaných certifikačních schémat v oblasti personální certifikace.