Les alqueries del juz de Yartan


Les alqueries documentades al juz de Yartan són:

 •  L’Alqueria de Morel, que correspon a l’actual possessió de Morell. Era la primera alqueria a l’entrada al juz de Yartan pel camí de Madina Mayurqa. Disposava d’un sistema hidràulic alimentat per tres petites fonts de la vessant del puig d’en Ribes, amb hort de marjades i molí.
 • L’alqueria Ayn Alhagem correspondria a s’Hort d’es Bril, on hi ha ubicada la Font de la Vila. Compta amb un sistema hidràulic d’origen andalusí, amb un qanat que té una galeria de 96 metres, amb parets laterals de pedra seca, coberta de llosses planes i sis pous de ventilació, quatre de secció circular i dos de secció rectangular. Irrigava 1 ha.
 •  L’Alqueria Beniamira, a l’actual monestir de Bellpuig. El seu sistema hidràulic que captava les aigües de tres petites fonts dins la zona de s’Hort d’en Maia, mitjançant un torrent calçat que fa funcions de drenatge com la síquia de Ses Vergunyes. Permetia regar una zona de 2,5 ha i alimentava un molí de dues moles. A la sortida del molí les síquies repartien l’aigua que permetia regar 5 ha.
 •  L’Alqueria de Benuzeit, a  la possessió d’es Racó, amb una zona irrigada de 1,1 ha.
 • L’Alqueria Binialgorfa, correspon a l’actual Ermita de Betlem. El sistema hidràulic, alimentat per la font de na Bernadeta, irrigava en època islàmica 0,8 ha. El molí és d’època més recent.
 • L’Alqueria Beniaxir, a l’actual possessió d’es Verger. Pertanyia al clan dels Banu Agger, que també tenia altres assentaments al juz de Yartan. Disposa d’un sistema hidràulic alimentat per tres fonts que neixen prop de les cases actuals. L’espai irrigat era molt petit, solament unes 0,3 ha.
 •  L’Alqueria Duaya (llogaret) tenia dos sistemes hidràulics, un dels quals es trobava a l’actual sa Duaia de Dalt i l’altre a sa Duaia de Baix. Cada un d’ells s’alimentava d’una font i regava 1,5 ha. 
 • L’Alqueria Benolhatx, a possessió des Olors, comptava amb un sistema hidràulic alimentat per un qanat, amb una galeria d’aproximadament 250 m construïda en pedra seca i coberta, des del pou mare fins al darrer pou d’aireig, amb volta apuntada i, des d’aquest pou fins a la sortida, amb lloses planes. Compta amb 8 pous de ventilació de secció circular i dues galeries drenants laterals. L’aigua del quant alimenta un molí i permet regar un conjunt de 13 marjades amb una superfície de 1 ha.
 • L’Alqueria  Alxicrati, actualment Xiclati. El sistema hidràulic te un qanat amb galeria de 90 metres, de pedra seca amb coberta de llosses planes i dos pous de ventilació de secció circular que alimenten un hort de 0,8 ha.
 • L’Alqueria Benicorax, a l’actual possessió de Can Cardaix. El sistema hidràulic també s’alimenta d’un qanat amb galeria de 122 metres de pedra seca i coberta de llosses planes, que disposa de 4 pous d’aireig, irrigava una horta d’unes 2 ha.

Altres alqueries de les quals coneixem la ubicació són:

 • L’Alqueria Xalma, a  l’actual possessió de Salma Vell
 • L’Alqueria Dahamar i el molí de Ben Amaar, al torrent des Molinet.
 • L’Alqueria Ferruxchi, a sa Devesa, estaria inclosa al juz de Bitrah
 • L’Alqueria Barcat Lucat , a la possessió d’Albarca.
 • L’Alqueria Alfauuach, a Pula.
 • L’Alqueria Dahnon, a la possessió de Sant Jordi
 • L’Alqueria Benifila, a Son Jaumell. Compta amb un qanat.
 • L’Alqueria Benuaraba, que correspondria amb l’actual poble de Capdepera.
 • L’Alqueria Benimurgia, a les possessions de Son Morei i s’Alqueria Vella.
 • L’Alqueria de Beniagmira, a les actuals possessions de Son Sureda Vell i Ca’n Canals.
 • L’Alqueria Alpara, a l’actual possessió de Carrossa.
 • L’Alqueria Benuabdilbar, a la zona de Sos Fulles.
 • El Rafal Abenjusuf, que es correspon amb les actuals contrades de sa Carbona i ses Eres.
 • L’Alqueria Xalman, a Salma Nou.
 • L’Alqueria Benuquinena Algarbia, a Son Comparet.
 • L’Alqueria Bernujamila, que probablement s’ubicava a la possessió de sa Mesquida.
 • L’Alqueria Ybraym Abenaruba, pel voltants de Na Maians, però fora del sistema hidràulic.

            Les alqueries documentades de les quals es desconeix la seva localització són: Asiella, Beninatgar, Benirohaym, Benueilen, Benehudei, Debenmoaffec, Benugallip, Rafal Mobarich, Ali Abnalatx, Abdelaziz Abnalhacam, Ybraym Abnabaratx, Ali Ybneazmet Ybezeleen, Xequir Yben Abenaiar, Lupu Abenaxer, Azenia, Dar Arram (que significa la casa del cristià), Dahyarroba, Aluasusui, Dalhuarani, Benurrulathx, Benirray, Benaiet, Benimutxul, Talbecne, Albeune, Benuhacep, Cara Ceibe, Benuacus.


Comments