Secretaria‎ > ‎

Informació d'interés

                       Ací trobareu tota la informació necessària sobre els terminis i passos que haureu de seguir per tal de presentar els diversos tipus d'ajudes (llibres, menjador i autobús), matricular als vostres fills al nostre centre i el trajecte que els nostres alumnes realitzen diàriament.

    Per ampliar informació o suggerir qualsevol proposta de millora, preguem us poseu en contacte amb el Centre mitjançant telèfon, fax, e-mail, omplint un escrit a Consergeria o venint en horari de Secretaria.

SOL·LICITUDS I AJUDES


TRANSPORT

    (Resolució 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre el servei complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2013-14)

 • Beneficiaris: alumnes d’aules específiques i domicilis habituals a més de 3 km del centre educatiu
 • Documentació a aportar:
  • DNI dels sol·licitants i alumnes
  • Certificat de residencia o certificat d’empadronament acompanyat dels últims rebuts de llum i aigua amb antiguitatmàxima de 4 mesos
  • Justificants de circumstàncies socio-familiars especials.
 • Termini: des del 24 de juny al 12 de juliol

MENJADOR    (Resolució 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per al curs 2013-14)
 • Beneficiaris:
  • Directes: alumnes d’aules específiques d’educació especial, fills/es de víctimes de violència de gènere, orfe osituacions d’acolliment
  • Prèvia baremació: famílies que no superen els imports establerts a la resolució. S’entendrà per renda familiar anual la suma de les rendes de l’exercici 2012. Es computaran per a la determinació de la renda familiar, elsimports continguts en les caselles 455 i 465.
 • Documentació a aportar:
  • DNI dels sol·licitants i alumnes
  • Desocupació laboral familiar: certificat del SERVEF i INEM
  • Famílies monoparentals: llibre de família, certificat de defunció o sentència judicial
  • Família nombrosa: carnet de família nombrosa
  • Discapacitats: certificació del grau de discapacitat
 • Termini: des del 24 de juny al 12 de juliol de 2013
    *Es lliurarà una única sol·licitud per família. En el cas de sol·licitar les dos ajudes, tan sols es lliurarà una sol·licitud.PROCÉS D’ADMISSIÓ PER AL CURS 2015-16


QUÈ FER PER A INSCRIURE AL MEU FILL/A EN AQUEST CENTRE?

    Des del pròxim dia 7 de maig podreu arreplegar en Consergeria el sobre que haureu d'omplir i entregar en Secretaria.

QUAN ENTREGUE EL SOBRE?

    En el moment que l’arreplegueu, heu d’inscriure-vos al llistat de Consergeria, on us assignaran dia i hora per a presentar tota ladocumentació requerida. Aquest llistat té per objectiu evitar aglomeracions i portar a terme aquest procés de manera ordenada.L'ordre no implica tindre preferència sobre altres persones, i per tant, no importarà el dia i hora que m’assignen. Tot el món tindrà elmateix dret a presentar la seua sol·licitud dins dels terminis establerts per l’Administració.

QUINA ES LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA?

Dins del sobre trobareu diversos fulls:
 • Model d’instància de Conselleria. 
 • Autorització de dades personals per a Hisenda.
 • Full informatiu per a la baremació.
 • Dades personals.
 • Llistat de documentació requerida per al Centre.

I ARA, QUÈ PASSA AMB EL MEU FILL/A?

    Hauré d’esperar fins al dia 10 de juny per a poder comprovar els llistats provisionals, i en el cas de no aparèixer, podré presentar les reclamacions oportunes al Centre des del mateix dia 10 fins al 15.

    El dia 16 de juny es tindrà resposta a qualsevol reclamació i serà el dia 17 quan podran vore publicats els llistats definitius al tauler d’anuncis del Centre o a l’apartat de Novetats d’aquesta plana web.

EL MEU FILL/A APAREIX AL LLISTAT DEFINITIU, ARA QUÈ?

    Des del dies 22 al 29 de juny hauré de confirmar matrícula al Centre OBLIGATÒRIAMENT, ja que si no confirme durant aquest termini perdré automàticament la meua plaça!

EL MEU FILL/A NO APAREIX AL LLISTAT DEFINITIU, ARA QUÈ?

    El meu fill està escolaritzat a un altre Centre dins de la zona, i en el cas que no fora així, estarà becat amb transport i menjador ipertany a la llista d’espera del nostre Centre. En el cas que algun alumne/a no confirme matrícula o siga baixa per qualsevol motiu,començarem a cridar per rigorós ordre de sorteig a les persones que conformen aquest llistat.